Boekrecensies - 17 resultaten

Tijd. Een reis van vroeger naar later. Auteur Guido Tonelli  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Tijd is een van de meest fascinerende aspecten van ons bestaan. We weten perfect wat ermee bedoeld wordt, maar zoals Augustinus al zei, als men ons vraagt wat ‘tijd’ precies is, moeten we het antwoord schuldig blijven. Het aantal boeken dat erover geschreven is, vanuit verschillende oogpunten en met zeer uiteenlopende conclusies, is niet meer te tellen. Ook in de wetenschap is tijd een elusief en vaak omstreden begrip. In de meest recente benaderingen gaat men zelfs zover dat men het ‘bestaan’ van tijd ontkent. 13 mei 2022
Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. [Sermones 212-215] Auteur Aurelius Augustinus  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Als je de raad van Augustinus (354-430) zou volgen, zou je niet eens op deze website mogen te vinden zijn, laat staan om er iets te lezen van een ‘bedrieger’ zoals ik. In de laatste paragraaf van de laatste bladzijde van dit boekje zegt hij immers: ‘Een ding wil ik jullie nog op het hart drukken: probeer hoe dan ook jullie hart en oren weg te houden van wie niet katholiek is.’ (blz. 75) Vice versa is dat gelukkig niet het geval: op deze website kan zelfs een verzameling preken van Augustinus een recensie krijgen. 19 april 2022
Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman. Een zoektocht naar menselijkheid, deel 1. Auteur Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Om te beginnen moet het gezegd dat dit een broodnodig boek is. Uit mijn lang vervlogen jeugd herinner ik me allerlei zaken die men me meende te moeten meegeven ‘voor het latere leven’ (want, zo leerden we: "non scholae, sed vitae discimus"), maar waaraan ik zelden of nooit iets gehad heb, zoals daar zijn de volledige stamboom van Eleonora van Aquitanië († 1204), en de berekening van de oppervlakte van een schuine kegelsnede, om nog te zwijgen van de kwintencirkel. Maar met geen woord werd er gerept over (onder meer!) het ontstaan van de mens en met name de evolutietheorie, nochtans zonder enige twijfel het belangrijkste dat je als mens kan en zou moeten weten. 5 april 2022
Gastvrijheid. Filosofisch essay. Auteur Peter Venmans  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wie enigszins vertrouwd is met Peter Venmans boeken zal meteen zijn modus operandi herkennen. Hij kiest een treffend thema uit onze cultuur, en gaat dan op zoek naar allerlei aanknopingspunten, in de literatuur, de filosofie, de antropologie, de godsdienst, de reclame, de media, de hedendaagse samenleving, de politiek, de actualiteit. Het levert een aangename en vrij boeiende tekst op, waarbij de lezer zich veelal bevestigd voelt in zijn overtuigingen en gevoelens, en tevens heel wat interessante informatie opdoet. 4 april 2022
Atheismus. Fünf Einwände und eine Frage. Auteur Winfried Schröder  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wanneer een autoriteit in het filosofische vakgebied van de geschiedenis van het atheïsme zoals prof. Dr. Winfried Schröder (Universiteit Marburg) zich waagt aan een boek-essay over dat atheïsme, bestemd voor een breder publiek, dan zou het niet enkel vermetel, maar zelfs uiterst dwaas zijn dat ongemerkt te laten voorbijgaan. 23 maart 2022
Fascinerend leven. Een geschiedenis van de biologie. Auteur Johan Braeckman & Linda Van Speybroeck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Met zijn 744 bladzijden, 27 teksten, talrijke prachtige illustraties in kleur en zwart/wit, een presentatie van de auteurs, een bibliografie voor elke bijdrage, een persoonsnamen- en een trefwoordenregister, dat alles in een klassieke harmonieuze lay-out en typografie is dit boek een streling voor het oog, en met zijn forse afmetingen en ruim 1,5 kg een indrukwekkende turf. Het is de tweede, gewijzigde editie van een publicatie uit 2013, die al geruime tijd uitverkocht was. Vele teksten werden herzien, en het al ruime aanbod werd nog aangevuld met vijf extra hoofdstukken. Daarmee is deze uitgave helemaal up to date. 8 maart 2022
De geschiedenis van het atheïsme in België Auteur Patrice Dartevelle & Christoph De Spiegeleer (red.)  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Deze bundel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Liberas vzw (Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen) en de Association Belge des Athées asbl, die respectievelijk instonden voor de Nederlandstalige en de Franstalige versies. 28 februari 2022
Wat loopt daar? Een biologische kijk op rassen. Auteur Midas Dekkers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Midas Dekkers’ kijk op rassen is fascinerend. Niet alleen is zijn benadering origineel en uitdagend, ze is tevens bijzonder rijk gestoffeerd, zowel met talloze voorbeelden als met bijzonder goed gekozen en prachtig weergegeven illustraties. 25 februari 2022
Ik ben geen witte man. Over racisme en woke-activisme. Auteur Fons Mariën  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De titel doet vermoeden dat de auteur zich afzet tegen de trend om ‘blank’ te vervangen door ‘wit’, en dat is natuurlijk ook zo. Maar zowel bij deze auteur als bij alle andere betrokkenen gaat het even natuurlijk niet om een sjibbolet, of om taalzuiverheid of -gevoeligheid. De onderliggende problematiek is die van de discriminatie. 20 februari 2022
Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus. Auteur Caro Verbeek  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wat kan een kunsthistoricus (sic) zoals Caro Verbeek, die zelf ook gezegend is met een flinke neus, veel anders dan een boek schrijven over opvallende en grote neuzen in de geschiedenis, de kunst en de cultuur? Dat leverde dit bijzonder fraai uitgegeven en rijkelijk en kleurrijk geïllustreerd werk op. 19 februari 2022

10 van 17 recensies