Boekrecensies - 48 resultaten

Belijdenissen Auteur Aurelius Augustinus  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wie zijn hele leven doorgebracht heeft in de katholieke zuil is van jongs af aan vertrouwd gemaakt met Augustinus (354-430) en met zijn meest bekende werk, de Belijdenissen. Veel meer dan naambekendheid is dat niet. In het beste geval weet men nog dat Augustinus een liederlijk leven leidde voor zijn bekering onder invloed van zijn vrome moeder Monica; dat hij om kuisheid bad, ‘maar niet meteen’; en dat zijn bekering gebeurde toen hij een stem hoorde die hem zei een boek te openen en te lezen (tolle, lege). Veel is dat niet. Het is typisch voor het oppervlakkige geloof van zowat alle christenen, de ‘fides carbonaria’ of het kolenbrandersgeloof: men heeft wel de klok horen luiden, maar waar de klepel hangt? 22 april 2024
Vrije staatkundige stellingen Auteur Franciscus van den Ende  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Er was destijds, meer bepaald in 1990, heel wat te doen, althans in het wereldje van het Spinoza-onderzoek, rond de toewijzing van een anonieme publicatie uit 1662 aan Franciscus Van den Enden (1602-1674). Dat gebeurde ‘tegelijkertijd’ door twee onderzoekers, Marc Bedjaï en Wim Klever, al is het niet onwaarschijnlijk dat Klever kwansuis de mosterd haalde bij Bedjaï. Beiden zagen in dit werkje van Van den Enden, van wie men al wist dat hij destijds Spinoza (1632-1677) inleidde in het Latijn, een voorloper van de geschriften van Spinoza zelf. Dat werd vrijwel onmiddellijk in twijfel getrokken door andere (en betere) specialisten, niet het minst door Frank Mertens en Jonathan Israel. 21 maart 2024
Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap Auteur Anna Maria van Schurman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Dit is een heruitgave van een eerdere, in de handel niet meer beschikbare publicatie uit 1996; de inleiding en de vertaling zijn ‘nieuw bewerkt voor deze uitgave’. De inleiding beslaat 48 bladzijden, de Verhandeling zelf amper 18 bladzijden. Een beperkte (18 blz.) maar interessante briefwisseling rond hetzelfde thema is toegevoegd van Van Schurman met de hugenoot- theoloog André Rivet (1572-1651). 20 maart 2024
Waarom de tijd (niet) stroomt Auteur Jos Stollman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Zoektocht naar het wezen van de tijd vanuit het perspectief van natuurkunde, (neuro)psychologie, filosofie en spiritualiteit. 12 maart 2024
God, de Staat en andere vormen van dictatuur Auteur Michail Bakoenin  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Met de naam van Bakoenin is het begrip anarchisme onverbrekelijk verbonden in het notoir vergeetachtige en selectieve collectieve geheugen. Dat mag dan al juist zijn, maar veel heeft het niet te betekenen. Net zo vernam ik in een cursus Natuurrecht aan de universiteit dat Spinoza een pantheïst was en lenzen sleep. Zelfs als dat juist is: wat weet je daarmee dan in feite? Zo goed als niets. 7 maart 2024
De leugens en de schaterlach - Sjostakovitsj’ geheime Stalin-satire Auteur Pieter Bergé  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Ik leerde de muziek van Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) kennen in de vroege jaren 1970, en ik was er meteen weg van. Eerst waren dat de vroege symfonieën, dan de strijkkwartetten, en sindsdien ongeveer zijn hele oeuvre. In mijn omgeving was ik toen (niet alleen op dat vlak) nog een uitzondering, hoewel Sjostakovitsj’ muziek al veel langer doorgedrongen was tot het Westen, vanaf 1954 vooral door zijn ‘oorlogssymfonieën’. 3 maart 2024
De lange schaduw van de duivel Auteur Raoul Bauer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Ik weet niet of het eigen is aan mijn generatie, of veeleer een eigen verdienste, maar ik heb nooit in de duivel geloofd. Die figuur behoorde voor mij van kindsbeen af uitsluitend tot het rijk der fabelen en sprookjes. Groot was dan ook mijn verbazing toen een overigens eminent theoloog me ooit terechtwees: als ik de oorlog had meegemaakt, zou ik wel anders spreken. 3 maart 2024
Ezelsoren en wolfstanden. De geschiedenis van het boek (800-1500) Auteur Katharina Smeyers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het gebeurt niet vaak dat een recensent over een boek niets negatiefs te vertellen heeft. Zegt Spinoza niet treffend 'nullus enim liber unquam sine mendis repertus est' (TTP, X): er is immers nog nooit een boek zonder fouten bevonden? Maar niet alleen kon zelfs deze notoir kritische lezer hier geen enkele fout ontdekken, bovendien vond hij op elke bladzijde wel iets om zich enthousiast over te verheugen. 26 februari 2024
Begrijp je ook wat je leest? Drie evangelieverhalen en een oude profeet Auteur Peter Schmidt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Christenen zijn vertrouwd met de parabels uit het Nieuwe Testament, gelijkenissen die Jezus in de mond gelegd worden bij zijn prediking. Peter Schmidt probeert in een eerste tekst de parabel van de talenten te analyseren en te duiden. Hij gebruikt daarvoor wel een enigszins vreemde methode. Hij vertrekt van een aanwending van die parabel bij een vormselviering, de initiatierite bij het begin van de puberteit. 26 februari 2024
Waar zijn toch mijn gedachten? Leven en sterven met de ziekte van Alzheimer. Auteur Dirk Opstaele  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De ziekte van Alzheimer treft vandaag wereldwijd 55 miljoen mensen, en men neemt aan dat dat aantal zal toenemen tot 150 miljoen in 2050. Dat betekent dat iedereen in zijn familie of kennissenkring wel iemand kent of gekend heeft met ‘Alzheimer’. Dat is ook het geval voor Dirk Opstaele, die in deze autobiografische novelle een treffend familieverhaal vertelt waarin de ziekte van zijn grootvader en van zijn moeder een schrijnende hoofdrol speelt. 13 februari 2024

1
2
3
5
10 van 48 recensies