Boekrecensies - 37 resultaten

Over de betekenis van muziek Auteur Susanne Langer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Susanne Langer (1895-1985) was een van de eerste vrouwelijke filosofen in Amerika, en haar boek 'Philosophy in a New Key' (1942) is haar bekendste werk. 8 maart 2023
Een stap dichterbij komen. Vragen over geloof, ongeloof en troost. Auteur Navid Kermani  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het is precies deze titel die me ertoe verleidde om het boek ter recensie aan te vragen. Ik had geen idee wat de insteek van de auteur was. Dat bleek bij lezing echter meteen: het gaat om een Duitser van Iraanse afkomst, een moslim, en dat is waarover hij schrijft, deels (auto)biografisch, deels apologetisch. 9 februari 2023
Mooi boek, die bijbel! het Oude Testament en het Nieuwe zoals gelezen door Nicolaas Matsier Auteur Nicolaas Matsier  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Vreemd boek, dit boek. 6 februari 2023
Over de ziel en de verrijzenis. Auteur Gregorius van Nyssa  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de boekdrukkunst lijdt bij het bekijken van veel recente publicaties onvermijdelijk aan een begrijpelijk gevoel van diepe nostalgie. Boeken drukken was inderdaad een kunst, en die leek verloren gegaan toen we overspoeld werden met goedkope pockets, livres de poche, soft covers en regelrechte wegwerpproducten. 16 januari 2023
Leve de dood? Sterfelijk zijn in het YOLO-tijdperk. Auteur Philippe Lepers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De titel is, ondanks de gezochte chiastische oxymorons, niet meer dan een veeleer krampachtige poging om leuk en hip te zijn. Geen mens immers die ‘Leve de dood’ als motto, laat staan als levensvisie zou nemen, en wie niet met de beide duimen schrijft, zal allicht even moeten surplacen eer het initiaalwoord leesbaar wordt. Of dergelijke strapatsen de belangstelling zullen wekken of zelfs de verkoop doen toenemen? 15 januari 2023
Over oorlog. En het probleem van motivatie in crisistijd. Auteur Simone Weil  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Al heel lang ben ik, waarschijnlijk net zoals de meesten onder ons, enigszins vertrouwd met de naam van Simone Weil, maar meer dan dat niet. En dan is er nog Simone Veil, die ooit minister was in Frankrijk en ook nog voorzitter van het Europese parlement. Verwarrend, als je het bij erg oppervlakkige kennis houdt. Toen ik dit boekje aangekondigd zag, vond ik dat een goede gelegenheid om daaraan eindelijk te verhelpen. 29 december 2022
De melkboer en de geschiedenis. Auteur John Vandaele  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters John Vandaele (°1959) is journalist bij MO* en schreef naar eigen zeggen tien jaar aan dit boek. Het is dan ook een dikke turf geworden, bijna 500 bladzijden. Maar laat dit je niet afschrikken: het boek leest heel vlot. Dat komt vooral door de goed gevonden opzet: er is enerzijds het autobiografische verhaal van de auteur (zoon van de melkboer uit de titel), en anderzijds de meer algemene geschiedenis van onze tijd, zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die twee aspecten worden afwisselend in meestal vrij korte hoofdstukken behandeld. 2 december 2022
Waarom we bang zijn. De oorsprong en toekomst van angst. Auteur Bram Vervliet  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het oog wil ook wat. Een goede eerste indruk maken is belangrijk. Of zoals mijn Vader zaliger zei: ik zie liever een schoon meisken dan een lelijk varken. Dat was destijds steevast zijn olijk, niet seksistisch antwoord wanneer mijn Moeder zaliger hem een por in de ribben gaf als hij al eens – in alle eer en deugd, hij was zo trouw als een zwaan – een ‘schoon meisken’ nakeek. 30 november 2022
Over Freud. Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse. Auteur Jacques Van Rillaer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Het was het briljante, expliciete voorwoord van Maarten Boudry, dat afzonderlijk op zijn website verscheen, dat me ertoe aanzette om dit korte boekje van Van Rillaer te lezen. De kritiek op Freud en zijn psychoanalyse is niet van gisteren: van bij de aanvang was er argwaan bij zijn collegae en bij andere wetenschappers en medici. 29 november 2022
Het kwartet. Hoe vier vrouwen de filosofie tot leven wekten. Auteur Clare Mac Cumhaill en Rachael Wiseman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters De oorspronkelijke titel luidt "Metaphysical Animals" en het is meteen duidelijk waarom men voor de vertaling niet gekozen heeft voor ‘metafysische dieren’: wie koopt of leest er nu een boek met zo’n titel? Nochtans raakt die de essentie van het boek, maar daarover straks meer. 17 november 2022

1
2
3
4
10 van 37 recensies