Boekrecensies - 3 resultaten

Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven? Terugblik bij het aangekondigd afscheid van een geëngageerd academicus Auteur Jan Blommaert  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver In de loop van 2020 kreeg Jan Blommaert te horen dat hij aan een reeds erg gevorderde kanker leed, hij is dan 58 jaar oud. Blommaert wil er geen doekjes om winden: hij weet dat hem geen lang leven beschoren is. Dit was voor hem het signaal om een bilan op te maken van zijn academisch leven, een domein waarin hij zovele jaren het beste van zichzelf gegeven heeft. 6 januari 2021
U zegt wat wij denken. Een praktische handleiding voor framing. Auteur Jan Blommaert  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker Jan Blommaert is hoogleraar taal en het is dus deze dagen van “fake news”, grof en leugenachtig taalgebruik in de politiek en het openbaar leven, bijna onvermijdelijk dat hij zich bezighoudt met woord-communicatie, hoe die in elkaar zit en hoe we kunnen leren er kritisch en autonoom mee om te gaan. 17 juni 2019
Frames, formats en selfies. Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera’s vertellen over onze identiteit. Auteur Jan Blommaert  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker Bij het lezen van de titel van dit boek ‘Frames, formats en selfies’ zou je wel eens kunnen denken dat je het soort boek in handen hebt dat je verder op weg zal helpen in het gebruik van internet of dat een technische uitleg zou verschaffen over dingen die met internet te maken hebben. Toch niet, want het is een essay dat het resultaat is van het werk van de schrijver met zijn Tilburgse studenten, die dit boek letterlijk mee opbouwden en dat gaat peilen naar wat het internet met ons doet doorheen sociale netwerken en de identiteit(en) die we ons op internet gebruiken. 22 november 2018

3 van 3 recensies