Rob Heirbaut en Hendrik Vos
Ignace Claessens
Non-fictie
  • 2498 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

4 juni 2019 Europa in woelig water.
De auteurs voorstellen hoeft eigenlijk niet. Professor Hendrik Vos is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit Gent. Rob Heirbaut is Europa-expert en journalist voor de VRT. Hij verslaat reeds jaren alle grote Europese tops. Beiden hebben hun ervaring en kennis gebundeld in een uitstekend werk over de recente evolutie van de Europese Unie.
Reeds enkele jaren ligt de Europese Unie onder vuur. In diverse lidstaten staken, met wisselend succes, Eurosceptische partijen de kop op.

Het werk van deze eminente Europa-kenners heeft dan ook de grote verdienste het belang van de EU voor de inwoners van de lidstaten te belichten. De heldere bewoordingen die zij daarbij hanteren maken het werk erg toegankelijk, ook en vooral voor lezers die niet zo vertrouwd zijn met de regelgeving en werking van deze supranationale instelling.
In een eerste deel vertrekken de auteurs van de basisprincipes waarop de EU steunt: vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten. Daarbij wordt telkens verwezen naar de impact van deze principes op ons dagelijks leven.
Ook de zwakke punten in het Europese bestel worden niet veronachtzaamd: de unanimiteitsvereiste bij bepaalde beslissingen bijvoorbeeld, werkt verlammend op een aantal gebieden. De auteurs verwijzen verder naar de bepaling van de diverse belastingstarieven, het probleem van de migratie, de gezamenlijke organisatie van politie- en veiligheidsdiensten, energie- en milieuproblemen en defensie. Dit zijn evenzoveel gebieden waarrond de lidstaten hun soevereiniteit niét willen afstaan.
In de uitgave wordt op een heldere wijze uiteengezet hoe de Europese regelgeving tot stand komt, ook voor de lezer die niet zo vertrouwd is met deze toch wel behoorlijk ingewikkelde materie. Ditzelfde geldt voor de werking van de diverse instellingen, zoals de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement. Verder komt ook nog de moeizame Europese besluitvorming aan bod.
Verrassend is de vaststelling van de auteurs dat de recente crisissen die de EU teisterden, finaal - weliswaar na een moeizaam proces - precies tot verdere integratie geleid hebben. Woelig water scherpt blijkbaar de stuurkunst aan. Ignace Claessens
Tenslotte wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan het nog steeds lopende proces van de Brexit. Daarbij wordt de complexiteit van het uittreden van een lidstaat geschetst, wat meteen verklaart waarom de Britse politici hun tanden stuk bijten op dit dossier en hun land in een gevaarlijk avontuur storten.
Na de lectuur van dit overigens aanbevelenswaardig boek, zal de lezer overtuigd zijn van het belang van de EU, een instelling die in het leven zou moeten geroepen worden mocht ze nog niet bestaan.
Rob Heirbaut en Hendrik Vos
Ignace Claessens
Non-fictie
recensent
_Ignace Claessens recensent
Meer van Ignace Claessens

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies