Hans Vandecandelaere
Jacinta De Roeck
Non-fictie
  • 2971 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

26 juni 2019 En vraag me niet waarom. Sekswerk in België.
Iedereen heeft er wel een mening over, over prostitutie. Al is dat woord al lang achterhaald, politiek en maatschappelijk correcter is het te spreken over ‘sekswerk’ en ‘sekswerker’.
Dit boek over sekswerk is de moeite waard om te lezen. Door hen die beweren alles over sekswerk te weten en er ook alles over weten. Door hen die beweren er alles over te weten, maar er niet erg veel over weten. Door hen die er een mening over hebben zonder er genoeg over te weten.
Het boek is een naslagwerk in de pure zin van het woord. Het onderwerp ‘sekswerk’ en de beoefenaar ervan wordt “uit de kleren gedaan”. Elke mogelijke vorm van dat sekswerk. Van ‘achter de ramen’ over ‘op straat’ tot ‘achter muren’ en ‘achter de schermen van de sociale media’.
De auteur zorgt ervoor dat we “het ook eens horen” van de sekswerker (M/V/X) zélf, van de pioniers die ervoor zorgden dat steden als Antwerpen, Gent en Brussel – in deze volgorde – een ‘gedoog’-beleid hebben dat van ‘prostitutie’ een maatschappelijk gegeven maakt dat getolereerd wordt, en zelfs in het plaatje van het stadstoerisme valt.
Maar, dit boek doet zoveel méér. Het nuanceert. Ten onrechte denken we nog te vaak dat sekswerk altijd mensenhandel is, dat sekswerkers altijd verplicht worden om hun lichaam te instrumentaliseren.
Dit boek hoort in het lespakket van elke opleiding die uitmondt in een beroep dat in aanraking kan komen met deze economische sector. Het hoort op het lijstje vakantielectuur van elk pas verkozen parlementair en schepen die ‘sekswerk’ onder zijn of haar bevoegdheid heeft of die in een commissie zal zetelen waar dit onderwerp ter sprake kan komen. Dit boek moet ook gelezen worden door de vrouwenbeweging, zodat ook zij eindelijk eens nuanceren. Jacinta De Roeck
Ik kan alleen maar hopen dat dit boek het debat ook echt opent, zodat er eindelijk gesproken kan worden over een ‘statuut voor de sekswerker’ zonder het doemdenken dat op dit ogenblik elk gesprek hierover, elk wetsvoorstel hierover, onmogelijk maakt.
Ik genoot van elke bladzijde, en, al wist ik er al veel over gezien mijn opkomen voor een statuut voor de sekswerker: ik verslond het, leerde enorm veel.

Het boek ligt ononderbroken op mijn werktafel. Geschikt om uit te lenen is het niet meer, gezien het ‘getekend’ is door intens verslinden, door accentueerstiften en pennenkrabbels. Om nog maar te zwijgen over de post-itjes en de ezelsoren.
Hans Vandecandelaere
Jacinta De Roeck
Non-fictie
Adviseur ethische thema's Open Vld
_Jacinta De Roeck -
Meer van Jacinta De Roeck

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies