Peter Van Kemseke en Ingmar Samyn
Guido-Jules Kindt
Non-fictie
  • 2839 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

5 juli 2019 Waarom muren niet werken. Samenwerken in tijden van populisme.
De eerste drie delen van dit boek beantwoorden niet aan de titel, maar zijn eerder een historisch overzicht van internationale organisaties en hoe ze ontstonden. Het eigenlijke thema, dat beantwoordt aan de stelling dat muren niet werken, begint maar met deel 4: ‘Veiligheid door geslaagde samenwerking’.
Wie over het eigenlijke thema - ‘muren en bescherming van de eigen soevereiniteit’ - wil lezen, kan best beginnen met lezen op pagina 121. Daar komen de problemen aan bod van Syrië, die aan de basis lagen van de meest recente migraties van vluchtelingen. Ook Libië, Mali, Myanmar en Tanzania worden besproken.
En uiteraard wordt ook onze gezamenlijke strijd tegen het terrorisme behandeld.
In de nabeschouwing op pagina 163 komen dan eindelijk de populisten ter sprake, de politici die met oneliners of tweets de band doorknippen tussen waarheid en politiek. De mensen ook die er voor hebben gezorgd dat Groot-Brittannië bang was om zijn eigenheid te verliezen, omdat het internationaal samenwerkte met de andere Europese landen.
In de omstandigheden waarin we nu leven, is er voor ons werelddeel maar één enkele weg vooruit: die van Europese soevereiniteit. Door zich enkel te bekommeren om het ‘eigen volk’ kan er van internationale samenhorigheid geen sprake zijn. De uitdagingen voor de veiligheid kunnen nooit op louter nationaal niveau alleen worden aangepakt.
Humanitaire hulp, duurzame ontwikkeling, klimaatactie, respect voor de mensenrechten, en wereldhandel zijn stuk voor stuk belangrijke investeringen in internationale vrede en veiligheid.
Maar: er moet wel respect worden betoond voor het lokale niveau. De mens moet zich ergens thuis voelen. Diezelfde mens kan zich echter niet opsluiten in zijn eigen gelijk, zonder enige vorm van solidariteit. Lokale leiders, lokale organisaties en sterke steden en gemeenten moeten met andere woorden het internationale veiligheidsbeleid mee vormgeven.
Populisten voeden met mythes en leugens de angst van de bevolking, en streven naar een nostalgisch ‘baas in eigen huis’. Nochtans is niemand ooit sterker geworden door angst, want zich terugtrekken in het eigen huis biedt geen antwoord. Guido-Jules Kindt
Muren zijn bovendien van geen enkel nut als het gaat over klimaatverandering, want gezonde lucht of een gezonde samenleving houdt niet op bij (lands)grenzen.
Tot slot nog een opmerking. De eerste 120 bladzijden van het boek zijn vooral interessant voor hen die belangstelling hebben voor de werking van de Verenigde Naties en de vele moeilijkheden die zich voordoen bij de beslissingen van de Veiligheidsraad, vooral wat betreft internationale tussenkomsten.
Er is vaak enorme diplomatieke spitsvondigheid nodig om alle landen achter bepaalde humanitaire projecten te scharen.
Peter Van Kemseke en Ingmar Samyn
Guido-Jules Kindt
Non-fictie
recensent
_Guido-Jules Kindt recensent
Meer van Guido-Jules Kindt

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies