Mitchell Zuckoff
Marc De Bock
Non-fictie
  • 2432 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

8 oktober 2019 Ondergang en opkomst. Het verhaal van 11 september
Over 9/11 is reeds heel wat inkt gevloeid. Maar dit boek brengt een wel zeer bijzonder relaas zoals we het nog niet lazen.
Mitchell Zuckoff (°18 april 1962), een meermaals gelauwerde Amerikaanse schrijver en professor journalistiek aan de Boston University, produceert met Rise and Fall: The Story of 9/11 een ijzersterke mozaïekvertelling van wat er op 11 september 2001 gebeurde in New York City, in Arlington, Virginia en in Shanskville, Pennsylvania. Van minuut tot minuut, tot in het kleinste detail, levert de auteur ons - na jaren van erg nauwgezet onderzoek - een betoverend en hartverscheurend beeld van die verschrikkelijke dinsdagochtend.
Dat doet hij aan de hand van een enorme hoeveelheid verhaalscherven, aan elkaar gelijmd tot één grote reconstructie van de tragedies, gepaard gaande met de intieme belevenissen van talrijke mensen die de krankzinnige dag aan den lijve hebben meegemaakt.
Het aantal betrokkenen blijkt enorm. Het zijn onder meer de 19 zelfmoordterroristen, bezig aan hun barbaars opzet, met als enige bedoeling martelaar te worden; de bemanningsleden en passagiers van de gekaapte vliegtuigen, gedompeld in een afschuwelijke nachtmerrie; de ambtenaren van de Federal Aviation Administration. Ook de officieren van Defensie, onvoorbereid en niet beseffend dat terroristen gelijktijdig meerdere aanslagen zouden plegen, en de 40 helden aan boord van vlucht 93 die besloten terug te vechten (waarmee werd voorkomen dat het Capitool of het Witte Huis werd verwoest) of de spuitgasten die te midden van alle gruwel en ravage in de brandende torens van het World Trade Center voor een onmogelijke taak stonden. Uiteraard waren er ook de vele, ernstig gewonde kantoormensen die worstelden met de vraag of zij moesten wachten op de reddingswerkers, of proberen zélf hun weg naar buiten te vinden, en de ongelukkigen in de hel van het Pentagon - exact zestig jaar nadat begonnen was met de bouwwerkzaamheden van dit hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten.

Deze “lijst” gaat verder met de radeloze telefonisten van 911, overspoeld door noodoproepen van mensen die in de torens vastzaten, de brandweerlieden en andere hulpverleners met hun heldhaftige reddingspogingen (waarbij velen na de instorting van de zuidelijke en de noordelijke toren het leven lieten) en de zoek- en hulpteams in het landelijke Shanksville op en rond de plek waar het vierde gekaapte vliegtuig was neergestort, en waar de plaatselijke lijkschouwer voor de lastige taak stond om alle stoffelijke resten te identificeren.

Een “klus” die een beetje vergelijkbaar is met die van Mitchell Zuckoff, want met dit lijvig verslag heeft hij een (geslaagde) inspanning geleverd om een cascade van gebeurtenissen tot een overzichtelijk geheel te smeden.
In het laatste hoofdstuk besteedt de auteur niet zozeer aandacht aan de politieke en militaire feiten na 9/11, wél presenteert hij een uitgebreid bilan van de slachtoffers en een brede kijk op de lotgevallen van de nabestaanden, met inbegrip van zij die de ramp overleefden. Dit wordt aangevuld met enkele bemoedigende verhalen die de “wederopstanding” van het gehavende Amerika moeten symboliseren.
Uit Ondergang en opkomst kunnen we nog enkele opvallende vaststellingen filteren. Vooreerst deinst Mitchell Zuckoff er niet voor terug om de fatale tekortkomingen van de Amerikaanse landsverdediging bloot te leggen, op een schaal die sedert de Japanse aanval op Pearl Harbor niet meer was voorgekomen. Anderzijds veegt hij in één zinnetje de samenzweringstheorieën van complotdenkers van tafel, voor de op niets gebaseerde pseudowetenschappelijke beweringen die ze zijn.

Bovenal is het zijn grootste verdienste dat hij met zijn erg gedetailleerd portret van talloze individuen die omkwamen, of van wie het leven door de aanslagen voor altijd veranderde, een menselijk gelaat aan de catastrofale ontwikkelingen geeft.
Hoe dan ook, dit werk is volgens mij voorbestemd om een klassieker te worden. Het levert nieuwe inzichten aan iedereen die denkt het verhaal van 9/11 reeds te kennen. En het zal voor de gewone mensen, die de zwartste dag in de moderne Amerikaanse geschiedenis hebben meegemaakt, deze horrordag weer tot leven brengen…
Als eerbetoon aan de doden heeft Mitchell Zuckoff in appendix 1 de bijna 3000 namen opgenomen van alle mannen, vrouwen en kinderen van wie bekend is dat ze zijn overleden bij de aanslagen of de naweeën daarvan. Appendix 2 bevat een handige tijdlijn van de belangrijkste incidenten op 11 september 2001.
Mitchell Zuckoff
Marc De Bock
Non-fictie
-
_Marc De Bock - Recensent
Meer van Marc De Bock

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies