Joy Verstichele
Marc De Bock
Non-fictie
  • 2190 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

1 februari 2019 De onzichtbare wooncrisis
Joy Verstichele is coördinator van het Vlaams Huurdersplatform (VHP) dat de werking van huurdersbonden en het netwerk van sociale huurders ondersteunt, alsook de belangen van alle huurders verdedigt, met aandacht voor de meest kwetsbare huurders, vanuit het grondrecht op wonen.
Met zijn boek ‘De onzichtbare wooncrisis’ geeft hij niet alleen een gezicht aan, maar verschaft hij ons ook een inzicht in de woonproblemen die zich achter onze Vlaamse gevels afspelen.

En dat doet hij op levendige wijze. Niet alleen vanuit de eigen ervaringen: vooral ook met een aantal schrijnende verhalen van geanonimiseerde (kandidaat-)huurders die uit de harde realiteit zijn geplukt en waaruit blijkt dat het Vlaams woonbeleid nog allesbehalve op punt staat.
Uit een reeks feiten en cijfers filtert Joy Verstichele de voornaamste knelpunten waarmee dat beleid worstelt.

De vaststelling is dat er een echte wooncrisis woedt in de onderste regionen van de private huurmarkt: ruim 30 procent van de private huurders houdt na het betalen van de maandelijkse huur te weinig over om menswaardig te kunnen leven.
De toegang tot de private huurmarkt wordt belemmerd door discriminatie op basis van vermogen, de etnische en culturele achtergrond en de gezinssamenstelling
Hij wijst ook op de moeilijkheden waarmee 42 procent van de huurders kampen om een huurwaarborg van twee maanden neer te tellen, terwijl de Vlaamse regering die huurwaarborg wil optrekken naar drie maanden. De huurprijzen zijn bovendien net in het onderste segment van de huurmarkt het meest gestegen.

Verder wijst hij nog op: de gebrekkige kwaliteit van de huurpanden, de problematiek van de woonzekerheid en de uithuiszettingen, en het tekort aan sociale huurwoningen.
De overheidsondersteuning, die - onder de vorm van een woonbonus - hoofdzakelijk terechtkomt bij wie al op eigen kracht zijn woonbehoefte kan realiseren, is een misser, en stuwt bovendien de woningprijzen omhoog. Verder heeft hij het over de zin en onzin van huursubsidies.
De auteur legt tot slot uit waar de wooncrisis vandaan komt en pleit voor een krachtdadig overheidsoptreden dat het fundamenteel mensenrecht op wonen afdwingt. Hij legt daarbij enkele gedurfde oplossingen op tafel. Marc De Bock
Joy Verstichele verdient een pluim voor dit vlot en boeiend geschreven werk, een must voor elke geëngageerde lezer.
Joy Verstichele
Marc De Bock
Non-fictie
-
_Marc De Bock - Recensent
Meer van Marc De Bock

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies