De Gedachtestreep
Geschreven door Humanistisch Verbond
  • 954 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

6 februari 2024 De Gedachtestreep – Aflevering 40: Andreas De Block, 'Is links gewoon slimmer?'
Johan Braeckman spreekt met Andreas De Block, over zijn boek 'Is links gewoon slimmer?' (LannooCampus, 2023).
De Gedachtestreep – Aflevering 40: Andreas De Block, 'Is links gewoon slimmer?'
Klik hier om de aflevering op YouTube te bekijken.
_Over het boek
Andreas De Block, 'Is links gewoon slimmer?'
Wanneer academisch onderzoek ideologisch te eenzijdig is, zoals nu het geval is, dan verliezen zowel de wetenschap als de samenleving daarbij.
Onpartijdigheid wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor goed wetenschappelijk onderzoek. Maar wat als die onpartijdigheid eigenlijk een illusie is? Hoe links of rechts zijn onze universiteiten? Of beter: hoe links of rechts horen ze te zijn?
Is links gewoon slimmer? biedt een analyse van de rol van ideologie in het academisch onderzoek, en beargumenteert dat ideologische diversiteit, eerder dan neutraliteit, belangrijk is voor het maatschappelijke vertrouwen in de wetenschap en de betrouwbaarheid van resultaten. Het toont dat universiteiten inderdaad de linkse bolwerken zijn waarvoor vele rechtse critici ze houden. Daarbij verkent het de oorzaken en de gevolgen van die dominantie, en onderzoekt het de remedies voor die eenzijdigheid.
Bovenal pleit dit boek voor een ideologisch diverse en inclusieve universiteit.
_Over de auteur
Andreas De Block
Andreas De Block is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in filosofie van de geneeskunde en de cognitieve wetenschappen.
_En verder
  • Lees hier meer over De Gedachtestreep.
De Gedachtestreep
-
_Humanistisch Verbond -
Meer van Humanistisch Verbond

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws