Grijze Geuzen
Geschreven door Magda Heeffer
  • 2109 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

5 september 2018 Prioritaire actiepunten Grijze Geuzen
De Vlaamse Ouderenraad heeft een memorandum opgesteld voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019. Het is een oproep aan de politieke partijen om de uitdagingen die het ouderenbeleid stelt waar te maken, om vanuit elk beleidsniveau mee te bouwen aan een leeftijdsvriendelijke samenleving.
Aan de seniorenorganisaties werd gevraagd om in het memorandum tien actiepunten aan te duiden die voor hen prioritair zijn. De Grijze Geuzen hebben daarop geantwoord. De grootste bekommernissen zijn natuurlijk de pensioenen en de gezondheidszorg, maar er is nog veel meer werk aan de winkel.
1. Op nummer één staat de versterking van de pensioenen in de eerste pijler, het wettelijk pensioen. Dat beschermt mensen tegen armoede en biedt zekerheid op een inkomen. Iets waar België heel zwak in presteert, zowel op het vlak van armoedebestrijding als van het behoud van de levensstandaard. Zorg voor een volwaardig pensioen.
2. Koppel de pensioenen automatisch en structureel aan de welvaart. Voer een deeltijds pensioen in zodat de loopbaan niet abrupt wordt beëindigd. Voer de pensioenbonus opnieuw in zodat het verplicht langer werken wordt beloond.
3. Blijf informatie die cruciaal is voor de persoonlijke situatie en rechten van mensen via de niet-digitale kanalen aanbieden, behoud het recht op niet-digitale dienstverlening en pas de vaak door ouderen niet gekende rechten automatisch toe.
4. Maak een betaalbare en kwalitatieve ziekenhuisopname tot een basisrecht voor iedereen en hervorm het systeem van de hoge kamer- en ereloonsupplementen.
5. Investeer in betaalbare RVT’s (woonzorgcentra) en stel meer zorgwerknemers te werk in instellingen die ouderen huisvesten met een hoge zorgzwaarte.
6. Moedig zorgverleners aan voor een tijdige opstart van palliatieve zorg bij mensen die niet meer kunnen genezen, ongeacht hun diagnose.
7. Zorg dat mensen die boven de 65 geconfronteerd worden met een handicap ook in aanmerking komen voor de erkenning van hun handicap bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ouderen moeten gelijkaardige zorg en ondersteuning krijgen en niet uitgesloten worden van de dienstverlening, tegemoetkomingen en ondersteuning op maat voor personen met een beperking.
8. Verlaag de btw op energie naar 6 procent.
9. Maak werk van een actieplan langer thuis wonen, dat over beleidsdomeinen heen zorgt voor de omkadering die mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ondersteun mantelzorgers.
10. Versterk het aanbod van openbaar vervoer in de daluren en het weekend. Stem de mobipunten af op de noden en verwachtingen van ouderen (toiletten, reizigersinfo, voldoende parking). Zorg voor goed toegankelijke bussen, trams en treinen en haltes.
Er zijn nog veel meer punten op te noemen, maar zou het niet mooi zijn als deze punten alvast gerealiseerd worden? Op naar die humane, leeftijdsvriendelijke samenleving waarin elke oudere een plaats heeft.
Grijze Geuzen
Cultuurwetenschapper MA
_Magda Heeffer Boekenrubriek Humanistisch Verbond
Meer van Magda Heeffer

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws