Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 2409 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

11 oktober 2021 Ben ik wel woke genoeg? (18)
'Not all people with vaginas are women' (1)
In het Land van Woke, meer in het bijzonder in het gewest Holebi, bevindt zich een gebied dat bezaaid ligt met 'anti-personnel mines'. Germaine Greer, Richard Dawkins en J.K. Rowling zijn slechts drie van de tallozen die door schade en schande hebben geleerd dat het heel gevaarlijk is om daar rond te wandelen zonder een gids die de ins & outs kent van de door de plaatselijke bevolking gebruikte valkuilen en boobytraps. Ik heb het natuurlijk over het leefgebied van de kleine, semi-autonome Trans-gemeenschap.
_Iets over de titel van deze aflevering
De titel van deze aflevering is afkomstig van Healthline, een Amerikaanse website. In een artikel van 30 januari 2020 met als kop 23 Vagina Facts You'll Want to Tell All Your Friends staat 'Not all people with vaginas are women' op nummer 3.
bron: healthline.com
Het artikel is geschreven door Ginger Wojcik. Zij studeerde volgens haar LinkedIn-pagina van 2009 tot 2013 'Global and International Studies' aan de University of California, Santa Barbara. Haar artikel heeft een 'stamp of approval' gekregen van Deborah Weatherspoon, Ph.D, R.N., CRNA. Weatherspoon studeerde filosofie en behaalde daarin haar Ph.D. Verder is zij een 'Registered Nurse' en een 'Certified Registered Nurse Anestetist'.
Slechts enkele jaren geleden zou de bewering dat niet alle mensen met een vagina vrouwen zijn, om begrijpelijke redenen, gezien zijn als onzin, maar de tijden veranderen. Er zijn geen nieuwe ontdekkingen gedaan die deze bewering ondersteunen, maar wel waait er sinds een aantal jaren een nieuwe, ideologische wind. Wie nu beweert dat alle mensen die met een vagina geboren zijn vrouwen zijn, kan rekenen op Twitter-stormen en het verwijt krijgen 'transfoob' te zijn, want wie willens en wetens vasthoudt aan wetenschappelijke inzichten, moet wel met haat vervuld zijn tegenover transgenders.
De informatie die Ginger Wojcek onder het betreffende kopje geeft, bestaat uit niet meer dan de volgende regels: 'Genetalia is not an indicator of gender and it can be harmful to assume so. There are many people who have a vagina who aren't women. They may identify as a man or nonbinary.'
Boer Potter wist zeker dat hij in het verkeerde lichaam was geboren en liep sinds zijn kinderjaren rond met de vraag: kun je van een stier een koe maken?
_Sex vs gender
Laten we deze beweringen eens nader onder de loep nemen. De kop boven het artikel spreekt over 'facts', feiten. Maar hebben we hier te maken met feiten? Een vagina of een penis zou niets zeggen over de 'gender' van een persoon. Het begrip 'gender' is problematisch. Wat wordt onder deze term verstaan? In het artikel van Ginger Wojcik wordt het niet uitgelegd, maar in een ouder artikel op Healthline gelukkig wel. Het is getiteld What's the Difference Between Sex and Gender? Het is geschreven door KC Clements. Over de schrijver lezen onderaan het artikel: 'KC Clements is a queer, nonbinary writer based in Brooklyn, NY. Their work deals with queer and trans identity, sex and sexuality, health and wellness from a body positive standpoint, and much more.'
'Their' is het door Clements gewenste 'pronoun'. Iedereen die met Clements in contact komt of over Clements spreekt of schrijft, dient daar rekening mee te houden. Nalatigheid kan worden opgevat als transfoob, als een 'hate crime'. KC Clements wil dus dat u en ik het hebben over 'hun' artikel in plaats van 'zijn' artikel. 'Hun' dwingt mij dus om de Nederlandse taal te verkrachten en als ik daar niet aan mee wens te doen, dan ben ik transfoob.
Enkele zinnen met mijn commentaar uit het artikel van KC Clements:
'… a transgender man — a person who was assigned female at birth and identifies as a man — may have a vagina but still identify as male.'
Dat lijkt mij correct. Essentieel in deze zin is 'identify as'. Dat kan vertaald worden als 'ziet zichzelf als', 'beschouwt zichzelf als'. Dat doet echter niets af aan het objectieve gegeven dat de persoon in kwestie biologisch gezien een vrouw is. We zien dat niet alleen aan de vagina, maar ook aan de XX-chromosomen en daaraan valt niets te opereren.
'We're typically taught that people with XX chromosomes are female and people with XY chromosomes are male.'
Het klopt dat we dat leren, maar het is ook een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak. Vul voor 'people' een ander zoogdier in en het levert geen enkel probleem op. Voorbeeld: er wordt ons meestal geleerd dat runderen met XX-chromosomen vrouwelijk zijn (we noemen dat koeien) en runderen met XY-chromosomen mannelijk (we noemen dat stieren). Als we een stier castreren, dan wordt dat geen koe, maar een os. Hiermee is meteen de vraag van boer Potter beantwoord.
'Gender and sex can be related for some.' Deze bewering is niet correct. Hier wordt door gebruik van het woord 'some' de indruk gewekt dat slechts bij enkele mensen het geslacht overeenkomt met hoe men zich 'identificeert'. We zullen verderop zien, dat dit geldt voor bijna 100% van de mensen.
'When trans people are understood to be the sex they were assigned at birth — and not the sex they truly are — it can have a significant impact on their physical, mental, and emotional health.' Hier wordt het geslacht waarmee iemand zich 'identificeert' gesteld boven het geslacht waarmee iemand geboren is. Dit is geen wetenschappelijk bewering, maar een ideologische. Hier wordt ook het slachtofferschap van deze groep nog eens onderstreept. Wie de euvele moed heeft in woord en gebaar vast te houden aan de biologische werkelijkheid, schaadt bewust de gezondheid van 'trans people'.
'Gender identity is your own personal understanding of your gender and how you want the world to see you.' Dit is een belangrijke zin. Je wilt als 'trans person' dat de wereld je ziet, zoals je jezelf ziet. De wereld bestaat echter uit een relatief klein aantal mensen dat jou kent en onnoemelijk veel meer mensen die jou niet kennen. Het vriendelijke verzoek aan de mensen die jou kennen om aangesproken te worden zoals jij prettig vindt, lijkt mij niet meer dan redelijk. Als iemand een hekel heeft aan zijn of haar voornaam en vraagt om voortaan bij die andere naam aangesproken te worden, waarom zou je dat dan niet doen? Maar vragen om beleefdheid in persoonlijke contacten is iets anders dan eisen dat iedereen (ook mensen die jou niet kennen) meegaat in jouw ideologie.
_Germaine Greer
Toen in 2015 bekend werd dat Germaine Greer (1939) een lezing zou geven op Cardiff University met als onderwerp 'Women & Power: The Lessons of the Twentieth Century', werd er een petitie gestart om te voorkomen dat dit door zou gaan, omdat de opvattingen van Greer problematisch zouden zijn.
In The Guardian van 23 oktober 2015 lezen we:
'The petition on Change.org was started by Rachael Melhuish, women's officer at the university's students' union, and alleges that Greer has "demonstrated misogynistic views towards trans women, including continually misgendering trans women and denying the existence of transphobia altogether".'
Rachel Melhuish zit gelukkig op Twitter, zodat we iets meer te weten kunnen komen van deze 'women's officer'. Ze identificeert zichzelf links, lesbisch en feminist. Ze is moe, net als Alexandra Erin (zie vorige aflevering). En ze is tegen diëten. Wat 'ACAB' betekent, heb ik even op moeten zoeken. Het blijkt te staan voor 'All Cops Are Bastards'. Deze generaliserende uitspraak wordt niet gezien als een vorm van 'hate speech' omdat hij past in (c.q. onderdeel uitmaakt van) de ideologie van de Social Justice Warriors. De uitspraak 'alle mensen met een vagina zijn biologisch gezien een vrouw' wordt daarentegen wel gezien als een vorm van 'hate speech'.
'All Cops Are Bastards'
Verder met het artikel in The Guardian:
'Asked about the petition, Greer told the Guardian: "I don't really know what I think of it. It strikes me as a bit of a put-up job really because I am not even going to talk about the issue that they are on about. What they are saying is that because I don't think surgery will turn a man into a woman I should not be allowed to speak anywhere."
Greer said that she did not understand the mindset of those who had signed the petition, adding: "I do not know why universities cannot hear unpopular views and think about what they mean."'
De internetpetitie van Rachael Melhuish werd gesteund door 2998 personen. Wie de volledige tekst van de petitie wil lezen, kan hier terecht. Greer werd door de BBC geïnterviewd over de affaire. Daarin liet zij weten dat zij bleef bij haar opvattingen, maar dat zij er geen moeite mee had om uit beleefdheid de gewenste 'pronouns' te gebruiken.
_Richard Dawkins
Op 19 april 2021 liet de American Humanist Association weten dat zij Richard Dawkins (1941) de 'Humanist of the Year Award' afnamen die zij hem in 1996 hadden gegeven. (Zie aflevering 1 van deze serie). Directe aanleiding lijkt deze tweet van Dawkins te zijn geweest:
'Discuss'
De oproep om te discussiëren was, zoals te verwachten viel, aan dovemansoren gericht. Ik realiseer mij nu opeens dat het woord 'dovemansoren' erg vrouwonvriendelijk is, want er zijn ook vrouwen die niets kunnen horen. En daar komt bij dat het woord 'doof' sowieso wel eens kwetsend zou kunnen zijn voor mannen, vrouwen en transgenders die niets kunnen horen. Waarschijnlijk is 'auditieve beperking' een politiek correcter begrip. Ik probeer het opnieuw: de oproep om te discussiëren was, zoals te verwachten viel, aan oren van mensen met een auditieve beperking gericht. Ik ben nog niet helemaal tevreden met deze formulering, want ik moest denken aan de Amerikaanse transseksuele ex-bankier Richard Hernandez (1961). Hernandez was niet tevreden met zijn leven en liet niet alleen een deel van zijn neus verwijderen, maar ook beide oren, zodat hij meer op een slang, de Western Diamondback zou lijken. Hernandez heeft zijn naam veranderd in Eva Tiamat Baphomet Medusa alias de 'Dragon Lady' en wenst aangesproken te worden met 'it'. Meer over 'het' in de volgende aflevering.
'Dragon Lady'
Richard Dawkins noemde in zijn tweet een naam, Rachel Dolezal (1977). Zij was actief voor de burgerrechtenbeweging National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) en identificeerde zichzelf als Afro-Amerikaans, maar bleek wit te zijn. Mensen beschuldigden haar o.a. van culturele toe-eigening. Dawkins vergeleek haar zelfidentificatie met die van mannen die zich identificeren als vrouw en vrouwen die zich identificeren als man. Zelfidentificatie was toegestaan als het om geslacht ging (en diersoort), maar niet als het om kleur ging. Rachel Dolezal zag zich in 2015 gedwongen ontslag te nemen als voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NAACP. De AHA ging niet in discussie met Dawkins, maar pakte hem zijn award af.
Rachel Dolezal
_J.K. Rowling
Het was J.K. Rowling opgevallen dat het woord 'vrouw' steeds vaker werd vermeden. Ze haalde zich de woede van velen op de hals door ironisch te reageren op de formulering 'people who menstruate'. Daar bestond toch een woord voor?
'People who menstruate’
Ook Rowling had geen probleem met transgenders, maar wel met de ideologie van de activisten.
'I'd march with you if you were discriminated against on the basis of being trans'
'Don't know whether to laugh or cry'
_More than Twitter storms
'Gender-identity ideology is about more than Twitter storms and using the right pronouns. In just ten years, laws, company policies, school and university curricula, sport, medical protocols and the media have been reshaped to privilege self-declared gender identity over biological sex.
People are being shamed and silenced for attempting to understand the consequences of redefining 'man' and 'woman' according to feelings rather than facts. And while compassion for transgender lives is essential, it is stifling much-needed inquiry into the significance of our bodies, especially with regard to women's rights, fairness in sport, same-sex attraction and children's development.
Only by recommitting to Enlightenment values of freedom of belief, freedom of speech and robust debate we can de-escalate this most vicious of culture wars.'
De Ierse journaliste Helen Joyce (1969) schreef een fascinerend boek over 'gender-identity ideology', Trans: When Ideology Meets Reality. Het verscheen juli 2021. De alinea's hierboven staan op het stofomslag. Ik citeer ook de eerste alinea van de introductie:
'This book is about an idea, one that seems simple but has far-reaching consequences. The idea is that people should count as men or women according to how they feel and what they declare, instead of their biology. It's called gender self-identification, and it is the central tenet of a fast-developing belief system which sees everyone as possessing a gender identity that may or may not match the body in which it is housed. When there is a mismatch, the person is 'transgender' – trans for short – and it is the identity, not the body, that should determine how everyone else sees and treats them.'
Het is in de Trans-gemeenschap allemaal nog veel erger dan ik vreesde. Toen ik nog niet zo heel ver in het boek was gevorderd, maakte ik voor mijzelf de aantekening dat als wat ik had gelezen tot in het absurde zou worden doorgetrokken, er in de toekomst ouders uit de ouderlijke macht zouden worden gezet indien ze zich zouden verzetten tegen medische ingrepen bij hun (prepuber en puber) kinderen. Toen ik doorlas, bleek dat wat mij een absurd toekomstbeeld à la 1984 had geleken allang praktijk was.
Ik viel bij het lezen van de ene verbazing in de andere. Vrijwel elk feit dat Joyce noemde, bracht mij in de verleiding om het verder uit te diepen. In de vorige aflevering zorgde het mij onbekende boek The Cape Docter voor inspiratie en tijdens mijn korte speurtocht op het internet kwam ik de chronisch vermoeide Alexandra Erin tegen die zelfs in The Guardian werd geciteerd. En ook van het bestaan van de manipulatieve Dr. Wallace Wong ('Laat uw kind aan de transitie beginnen, anders pleegt uw kind zelfmoord') wist ik niets tot ik Trans las. Helaas heeft uitgever Oneworld Publications niet voor een register gezorgd. Trans staat boordevol namen en feiten, maar die zijn moeilijk terug te vinden. Desondanks zou ik iedereen willen aanraden het boek te lezen. Wie denkt dat de discussie in de Trans-gemeenschap slechts gaat over zulke simpele zaken als genderneutrale toiletten en 'pronouns', vergist zich vreselijk.
_'People with vaginas', 'vagina owners', 'all people who bleed'
De waanzin van de transideologie blijkt op meer veel terreinen doorgedrongen te zijn dan de meesten van ons weten. Helen Joyce:
'Governments, companies, charities and media outlets now talk of 'people who menstruate', 'pregnant people', 'abortion seekers' and 'birthing parents', where they would once simply have said 'women'. Here are a few indicative examples. The UK's National Health Service explains that 'the concept of virginity for people with vaginas has a complicated history'. Teen Vogue offers a 'no-nonsense, 101 guide to masturbation for vagina owners'. Information campaigns from cancer charities tell 'anyone with a cervix' to get regular Pap smear tests. An ad for Tampax enjoys the world to 'celebrate the diversity of all people who bleed'. La Leche League USA says it 'supports all breastfeeding, chestfeeding, and human milk feeding families'. An American charity bemoans the frequency with which 'black birthing bodies' die in the delivery room.'
'The diversity of all people who bleed'
De 'P&G family' in dit Twitter-bericht heeft betrekking op de multinational Procter & Gamble. P&G had in 2018 een omzet van 67 miljard dollar en maakte een winst van 9,8 miljard dollar.
_Tampax is woke!
Tampax voelt de tijdgeest prima aan. Ze zijn niet zomaar een fabrikant van tampons, nee, ze zijn solidair 'with the Black community and those fighting against systemic racism and inequality'. Ze kennen en gebruiken niet alleen het vocabulaire van de Social Justice Warriors ('diversity', 'systemic racism', 'inequality', 'action', 'equality', 'justice'), maar ze volgen ook de woke 'logica'. Even terug naar de tekst bij de illustratie hierboven.
De eerste zin luidt: 'Fact: Not all women have periods.' U denkt dan mogelijk aan uw grootmoeder en andere vrouwen na de overgang, maar dat wordt hier niet bedoeld, althans niet in eerste instantie. Tampax wil hiermee het signaal afgeven dat ze ook staan achter mannen die zich als vrouw identificeren en deze mannen daarom ook als vrouw willen aanspreken, ook al hebben ze nooit gemenstrueerd, ook al zullen ze nooit menstrueren en ook al zullen ze nooit tampons van Tampax kopen. Het gaat Tampax niet om geld, maar om 'equality and justice'.
De tweede zin: 'Also a fact: Not all people with periods are women.' Hiermee wil Tampax laten zien dat ze ook achter vrouwen staan die zich als man identificeren, transmannen waarbij de baarmoeder niet is verwijderd en die blijven menstrueren.
_Tot slot
Waar critici als Germaine Greer, Richard Dawkins en J.K. Rowling zich tegen verzetten, is dat transactivisten eisen dat iedereen meegaat in de ideeën en het taalgebruik die deel uitmaken van de transgenderideologie. Wie dat niet doet, krijgt van de o zo kwetsbare transactivisten het verwijt 'transfoob' te zijn, wordt 'gecancelled', krijgt een Twitter-storm over zich heen.
De samenleving moet overal (bij de overheid, universiteiten, bedrijfsleven, media enz.) laten zien dat zij 'Diversity Equity Inclusion' als hoogste waarden erkent. Diversiteit betekent voor de Social Justice Warriors in het algemeen, en de trans-activisten in het bijzonder, dat er geen plaats is voor andersdenkenden, geen plaats voor het vrije woord en geen plaats voor wetenschap die strijdig is met het wereld- en mensbeeld van de activisten. En wie niet horen wil, die moet maar voelen.
'To beat, rape, assassinate and bomb me'
(wordt vervolgd)
Het Vrije Woord
In het kader van het 'Grote vragen'-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert Martin Harlaar, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in 2022 'Ben ik wel woke genoeg?'. In januari 2024 verscheen 'Het gender-experiment'.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws