Boekrecensies - 2 resultaten

Rationaliteit. Waarom we rationeel denken meer dan ooit nodig hebben. Auteur Steven Pinker  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Stijn Bruers Accuraat in overtuigingen, doeltreffend in middelen en consistent in doelen. Zo zou ik rationaliteit definiëren, en deze definitie komt goed overeen met wat Steven Pinker bedoelt in zijn boek Rationaliteit. Als je negatieve vooroordelen hebt tegenover rationaliteit, kun je je afvragen wat er dan beter is aan inaccurate overtuigingen, ineffectieve middelen of inconsistente doelen. Rationaliteit is belangrijk, in alle aspecten van je leven en op alle vlakken van de samenleving. Het boek van Pinker is goed samen te vatten met het volgende voorbeeld. 22 november 2021
Het ecologisch kompas Auteur Dirk Holemans  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Stijn Bruers Wie vaart er nu nog met een kompas? Die vraag kwam bij me op tijdens het lezen van 'Het ecologisch kompas'. Dat boek kunnen we beschouwen als het nieuwe standaardwerk van het transitie-ecologisme of radicaal ecologisme, dat kiest voor een vergaande (radicale) sociaal-ecologische transitie naar een rechtvaardige en veerkrachtige samenleving. Dat is een zeer belangrijk doel, gegeven de vele systemische crisissen die culmineren in de mondiale klimaatverandering en extreme armoede. Naar de uitspraak van Etienne Vermeersch (Ogen van de Panda), moeten we varen tussen de Scylla en Charybdis, de twee zeemonsters uit de Griekse mythologie. Als we de Scylla van armoede willen ontwijken door meer welvaart te creëren, riskeren we te dicht te komen bij de Charybdis van milieuproblemen. Een kompas is dus nodig. 24 augustus 2021

2 van 2 recensies