Boekrecensies - 3 resultaten

De aarde bewonen, Nicolas Truong in gesprek met Bruno Latour Auteur Bruno Latour  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Walter Lotens Net voor zijn overlijden op 9 oktober 2022 ontving Bruno Latour in zijn Parijse woning een filmploeg voor de opname van een lang interview met de Franse journalist en essayist Nicolas Truong. De filosoof en socioloog Latour - hij weet zelf niet goed wat hij in de eerste plaats is, want zijn denken beweegt zich voortdurend op verschillende terreinen – krijgt daarin nog net de gelegenheid om zijn levenswerk onder woorden te brengen. 18 oktober 2023
Waar ben ik? Lockdownlessen van aardbewoners Auteur Bruno Latour  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk Bruno Latour liet en laat vooral zijn stem horen als waarschuwing voor de gevolgen van de klimaatcrisis, een thema dat ook in dit boek nooit ver weg is. 24 juni 2021
Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Auteur Bruno Latour  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Dirk De Schrijver Latour is een Franse filosoof die bekommerd is over het reilen en zeilen van de moderne wereld. De moderne wereld waarin hij vaststelt dat zij hoe langer hoe minder “gemeenschappelijkheid” biedt. Bewijzen hiervan zijn: de Brexit, de toename van migratiestromen, de verkiezing van Trump, het failliet van een bepaalde opvatting over mondialisering alsook de vaststelling dat het klimaatakkoord van Parijs niet realiseerbaar is binnen het kader van het klassieke moderniseringsdenken. Deze factoren leiden tot een veralgemeend gevoel dat de bodem onder ieders voeten wegzinkt, wat dan weer leidt tot veralgemeende onrust- en angstgevoelens. 14 mei 2019

3 van 3 recensies