Boekrecensies - 2 resultaten

Geraas en geruis. Een pleidooi voor imperfectie Auteur Jean Paul Van Bendegem  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Een boek van filosoof Jean Paul Van Bendegem is altijd een belevenis. Hij schrijft als geen ander en niets menselijks is hem vreemd. Hij laat zich niet in een keurslijf wurmen. Zijn gedachten zijn vrij. Vogelvrij zelfs. Voor de lezer is het een ongemeen avontuur: je weet niet waaraan je begint en nog minder waar het zal eindigen. Als je aandachtig een of andere lange en vrij complexe redenering of een ogenschijnlijk simpele verhaallijn volgt, en jezelf al te voorbarig gelukkig prijst omdat je daarin al bij al behoorlijk slaagt, blijkt plots dat het niet daarover gaat, maar over iets helemaal anders, het was ‘maar’ een metafoor… Die ommekeer had je niet zien aankomen, daarvoor had de lepe auteur maar al te goed gezorgd. Hij is zo eclatant en amusant overtuigend in zijn darstellung van uit zijn persoonlijk leven gegrepen faits divers, dat geen haar op je hoofd of in je eventuele baard er ook maar enigszins aan denkt dat het om een klassiek filosofisch of een berucht natuurkundig probleem zou kunnen gaan. Zelfs wanneer het boek uit is, valt niet met zekerheid te zeggen of het nu allemaal een ingenieuze vermomming was van een strategisch uitgekiende presentatie van een subliem samenhangend wetenschappelijk vertoog, dan wel een meanderende badinage, een ongeremde kortswijl van een ietwat excentriek maar verbluffend erudiet en clever emeritus. 13 juni 2022
Wijs, grijs & puber. Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior Auteur Jean Paul Van Bendegem  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel Van Dinter Een professor gaat met emeritaat… En kijk, net als andere gedwongen pensiongasten overvalt hem de onmin met een aangepraat gevoel van overbodigheid en de ledigheid van het aangekondigde zwarte gat. Dat zint hem niet! 4 november 2020

2 van 2 recensies