Boekrecensies - 3 resultaten

Wetenschap en religie. Een spannend duo. Auteur Patrick Loobuyck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Sophia De Wolf Wetenschap en religie zullen altijd een spannend duo blijven. De ondertitel is daarom goed gekozen. ‘Het gesprek over wetenschap en religie blijft [..] nog wel eventjes relevant.’ Patrick Loobuyck maakt die conclusie in de slotbeschouwingen van zijn tweehonderddertig pagina’s tellende nieuwe boek. Stof bij overvloed om er een boek over te schrijven, een boek waarvan de auteur in zijn inleiding meedeelt dat het ‘al langer op zijn verlanglijstje stond om te schrijven’. 30 oktober 2023
Burgerschap. Politiek-filosofische perspectieven. Auteur Patrick Loobuyck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Rik Lefevere “Democratisch burgerschap is geen statisch gegeven en is nooit definitief verworven. Het wordt niet alleen uitgedaagd door nieuwe omstandigheden, maar ook door opvattingen en ideologieën die één of meerdere componenten van burgerschap onbelangrijk vinden of zelfs aanvallen. Dat was gisteren zo en dat zal morgen ook het geval zijn. Over wat burgerschap precies betekent en hoe we het kunnen vrijwaren voor de toekomst kan daarom niet genoeg nagedacht, gedebatteerd en geschreven worden.” 9 november 2022
Met elkaar - voor elkaar. De kunst van het samenleven in crisistijd. Auteur Patrick Loobuyck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker Een crisis is een gedroomde gebeurtenis voor wijsgeren en moraalwetenschappers. Dan kunnen ze inderdaad eens waarnemen hoe mensen en de maatschappij reageren en zich gedragen als er iets ongewoons gebeurt, zeker als dat bedreigend is en ze uit hun comfortzone gerukt worden. Het is een gedroomde gelegenheid om de heersende moraal te toetsen als die in botsing komt met de werkelijkheid. Een pandemie, bijvoorbeeld... Als die pandemie dan de noodzaak schept om een lockdown uit te roepen, die je lange tijd binnenshuis opsluit en je bijna verplicht alle details, feiten, controverses, ontwikkelingen dag aan dag van nabij te volgen, kan je als filosoof niet anders dan de goden dankbaar zijn. 8 november 2021

3 van 3 recensies