Lode Vereeck
Victor De Raeymaeker
Non-fictie
  • 2407 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

24 mei 2019 Taksjager. Op zoek naar het fiscaal ideaal.
Een boek over belastingen is nu niet iets waar je met veel genoegen aan wil beginnen. Moet ik toch meteen zeggen dat dit boek daarop een uitzondering vormt. Lode Vereeck “vertelt” over belastingen. Hij spreekt je aan op een herkenbare, conversationele toon en weet alles “gemakkelijk” te doen lijken, ook als het dat niet is. Hij schrijft bovendien begrijpelijk voor wie geen fiscaal-juridische voorkennis heeft.
Belastingen betaal je inderdaad niet: die centen worden je gewoon ‘afgepakt’, het totaalpercentage ligt dan ook nog eens betrekkelijk hoog. Dus zijn belastingen een gehaat gegeven geworden zodat je het zelfs ergens moreel aanvaardbaar kan vinden om te proberen ze te ontduiken.

We weten aan de andere kant dat belastingen nodig en nuttig zijn, want ze zorgen ervoor dat de overheid het nodige kan doen qua veiligheid, pensioenen, sociale bijstand, onderhoud van het wegennet, justitie, enz.  Maar we weten / denken ook dat onze centen niet altijd goed besteed worden (denk maar aan Samusocial…).
Bovendien weten we dat onze belastingen niet gelijkmatig of eerlijk verdeeld worden. De toch al zeer rijken, de slimmeriken, de grote ondernemingen lukken erin weinig of zelfs niets te betalen. Ons belastingsysteem wordt bovendien almaar complexer en dat zorgt voor “bugs” en achterpoortjes in het systeem. Van alle kanten klinkt dus de roep “Het moet eenvoudiger. Het moet minder. Het moet rechtvaardiger.” Het huidige belastingsysteem is oneerlijk, ingewikkeld, tot op de draad versleten; het is fraudegevoelig en onrechtvaardig, het heeft een “hopeloze complexiteit“, het is “een fiscale koterij waarin je verdwaalt.”
We moeten een nieuw belastingsysteem hebben. En dat is net wat Lode Vereeck ons presenteert: een nieuw, duurzaam belastingstelsel, dat ook geschikt is voor deze digitale tijd. Een perfect belastingstelsel dat eenvoudig is, eerlijk, efficiënt en zo klein mogelijk.

Je zou als lezer dus meteen naar het laatste hoofdstuk kunnen gaan kijken, waar dat stelsel voorgesteld wordt - dan weet je wat dat inhoudt. Toch doe je dat beter niet en maak je liefst de tussenliggende zoektocht van de auteur mee, want dan krijg je een verhelderend en verrijkend inzicht in alles wat met belastingen te maken heeft. Je krijgt een échte kijk op het hedendaagse “woud van belastingen”.
Enkele punten die door Vereeck aangeraakt worden zijn:
Waarom en waarvoor betalen we belastingen? Hoe werkt het Belgische belastingsysteem? Hoe ziet het perfecte belastingsysteem eruit? Wat is de ideale belasting voor de nieuwe tijd? Welke fiscale hervormingen zouden daarvoor nodig zijn? Wat is een burgerbegroting? Wist je dat de uitgaven van de gezamenlijke overheden in België 221,4 miljard euro bedragen, wat bijna 20.000 euro per Belg bedraagt?
Er staan zomaar eventjes 823 codes op onze belastingaangifte. Waar zit België in het Europese belastingpeloton qua fiscale druk, lasten op arbeid, koopkracht of investeringsaftrek? Wat zijn vlaktaks, homogene belastingen, investeringsaftrek, vermogenswinstbelasting? Wat betekenen de termen KISS en ISMART? Of wat is bronbelasting?
Je krijgt daarbij een verklarende reeks tabellen en diagrammen die je helpen bij je onderzoek in de wirwar van belastingen, met op het einde een plattegrond. En als het soms toch nog wat moeilijker dreigt te worden, word je getroost met de wetenschap dat Einstein ook vond dat inkomensbelasting het moeilijkste ding in de wereld was. Viktor De Raeymaeker
De oplossing voor ons complex stelsel, het fiscaal ideaal, is een “Unieke Transactietaks”, een bevrijdende en gedeelde bronbelasting op geldtransacties die alle belastingen van alle overheden en verplichte sociale premies vervangt, met een superlaag tarief. Een taks die fraude zo goed als uitsluit, die maximale privacy garandeert en die de kosten van belastinginning tot een fractie herleidt. (!)

We hopen nu maar samen met de auteur dat er een (slimme) coalitie komt die deze unieke transactietaks zal invoeren…
Lode Vereeck
Victor De Raeymaeker
Non-fictie
-
_Victor De Raeymaeker - Recensent
Meer van Victor De Raeymaeker

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies