Victor Dauginet
Ignace Claessens
Non-fictie
  • 1796 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

26 augustus 2019 Het belaste land
De auteur begon zijn loopbaan als BTW-ambtenaar, waarna hij doorstootte naar de BBI. Ondertussen studeerde hij rechten, nam eervol ontslag bij de administratie en ontpopte zich als vooraanstaand fiscaal advocaat. Daarnaast was hij ook verbonden als docent aan de Universitaire Instellingen Antwerpen en de Fiscale Hogeschool Brussel.
Meester Dauginet is dus vertrouwd met beide kanten van de fiscaliteit: taxatie, inning en vervolging enerzijds, verdediging van de belastingsplichtige anderzijds. Als iemand ons wegwijs kan maken in het Belgische fiscale labyrint is het wel degelijk Mr. Dauginet.
Het werk richt zich tot de lezer met belangstelling voor het functioneren van de Belgische maatschappij in haar geheel, en meer in het bijzonder voor het aspect belastingen.
In een eerste hoofdstuk beschrijft de auteur een aantal types van belastingen en het ontstaan ervan. Hij is daarbij bijzonder kritisch voor wat hij omschrijft als “fiscale koterijen”, bedacht en in stand gehouden door politici die een gebrek aan visie verweten wordt. Tevens suggereert hij enkele oplossingen die de heffing en de inning van de belastingen efficiënter en rechtvaardiger moeten maken.
Verder wordt er in dit boek aandacht besteed aan de bestaande controlemechanismen en fraudebestrijding, de problemen rond samenloop van fiscale en strafrechtelijke onderzoeken, de fiscale problematiek eigen aan bepaalde bedrijfstakken (zoals de diamantsector en de horeca), de buitenlandse belastingparadijzen en de – voorbijgestreefde - fiscale uitwijkmogelijkheden.
De niet fiscaal gevormde lezer kan wel enige moeite hebben om bepaalde fraudemechanismen die in dit in het boek beschreven worden, te begrijpen. Af en toe wordt er van de lezer een behoorlijke inspanning gevraagd. Misschien was iets meer uitleg hier dus op zijn plaats geweest. Anderzijds werken de talrijke anekdotes uit de praktijk wel verhelderend en zetten ze aan om (toch) verder te lezen.
Dit werk van Mr. Dauginet kan ik aan iedereen aanbevelen. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor onze politici en aspirant-politici. Hopelijk wordt dan ook voor hen duidelijk tot welk misbaksel hun geklungel geleid heeft… Misschien kunnen zij even stilstaan bij de bedenking hoe het mogelijk is dat er niettegenstaande almaar verhoogde belastingen, toch een begrotingstekort blijft. Hoe het kan dat met alles wat mensen én bedrijven bijdragen, de Belgische begroting steeds opnieuw op de rand van het Europees aanvaardbare balanceert.

Of zou het toch zo zijn dat onze politici altijd maar meer belastinggeld nodig hebben om veeleer zichzelf te bewijzen in plaats van het algemeen belang te dienen?
Victor Dauginet
Ignace Claessens
Non-fictie
recensent
_Ignace Claessens recensent
Meer van Ignace Claessens

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies