Scott Galloway
Willy Raats
Non-fictie
  • 2932 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

6 november 2018 De vier
Scott Galloway (geboren 1964) is marketingprofessor aan de New York University. Deze uitgave betreft een paperback A5 van 317 p’s. Ze omvat 11 hoofdstukken, een dankwoord, een verantwoording bij de afbeeldingen, noten en een register. De tekst in het boek wordt ook nog aangevuld door talrijke figuren en schema’s.
Met “de Vier” worden de technologiegiganten Amazon, Facebook, Google en Apple bedoeld. Zij worden hier vergeleken met de vier ruiters van de Apocalyps. Deze vier hebben gezorgd voor honderdduizenden jobs en stellen een supercomputer beschikbaar voor iedereen. Ze hebben een ongekende welvaart gecreëerd van circa 2,3 biljoen dollar per jaar. Via aandelenparticipaties hebben ze miljoenen mensen geholpen hun economische zekerheid veilig te stellen. Kortom: ze hebben de wereld beter gemaakt. Daar staat echter tegenover dat ze geen medewerking verlenen aan de bestrijding van terrorisme, dat ze persoonlijke data van hun gebruikers verkopen aan grote adverteerders, dat ze wettelijke beperkingen ontwijken en met alle mogelijke middelen zichzelf in stand houden of proberen uit te breiden en concurrenten afweren.
Staan deze vier monsterbedrijven voor god, liefde, seks en consumptie? Of zijn ze de vier ruiters van de Apocalyps? Het antwoord, zegt Galloway, is op beide vragen ja!
Galloway stelt de Vier als volgt voor:
Amazon is gegroeid tot ’s werelds grootste winkel. Het is groter dan alle overige superwinkelbedrijven samen en het groeit nog altijd jaarlijks 20% aan.
Apple bootst religie na met zijn eigen geloofssysteem van verering, cultuurvorming en Christusfiguur.
Facebook heeft zoveel gebruikers dat men kan stellen dat het de succesvolste uitvinding is in de geschiedenis van de mensheid. 1,2 miljard mensen maken er dagelijks gebruik van.
Google is voor de moderne mens een god, het is als zoekmachine een steeds beschikbare bron van vrijwel onbeperkte informatie.
De Vier zijn actief in de sectoren van zoekmachines, sociale netwerken, merkontwikkeling en detailhandel. Over Amazon schrijft Galloway dat de opkomst van het bedrijf in feite gestoeld is op de natuurlijke driften en verlangens van mensen.
Elke andere speler die de Vier zou kunnen bedreigen, wordt gewoon opgekocht. De enige overblijvende concurrenten van de Vier zijn zijzelf. Vandaar de onderlinge haat.
Volgens de evolutionaire psychologie spreken succesvolle bedrijven, en dus ook de Vier, drie gebieden in ons lichaam aan: de hersenen, het hart en de genitaliën.
De schrijver gaat verder op zoek naar een mogelijke vijfde Ruiter. Galloway roept de vraag op of die vier giganten ook kwetsbaar zijn voor aanvallen. Hij geeft als antwoord dat er op korte termijn geen aanwijzingen voor lijken te zijn - maar, zegt hij: niets op onze aarde blijft eeuwig bestaan.
Galloway wijdt nog een bespreking aan de topics “De Vier en jij?” en “Wat na de Vier ruiters?”
Dit boek is een aanrader voor iedereen die wil nadenken over ons maatschappelijk leven zoals het momenteel reilt en zeilt, gezien de grote rol die de vier bedrijven daarin spelen. We genieten van het goede dat de Vier ons leveren, maar we moeten ons ook bewust zijn van alle daarmee verbonden consequenties.
Scott Galloway
Willy Raats
Non-fictie
-
_Willy Raats recensent
Meer van Willy Raats

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies