Marc Alexander
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 1653 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

27 mei 2021 Investeer in Doel 5. Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie
In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. “Gedaan met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schelde”, zeggen voorstanders tevreden. “Dom, want in 2030 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen en kernenergie is CO2 -arm”, foeteren tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel. Zij willen hun job behouden.”
Deze tekst lezen we op de achterflap. Eén zaak is duidelijk: hier spreekt een vakbondsafgevaardigde.
_Kernenergie
Of hij voor- of tegenstander is, lezen we in het voorwoord als Alexander kernenergie en kernwapens in één adem noemt en dat blijft doen doorheen het hele boek. In hoofdstuk 3 meent hij voldoende aan te tonen: “Kernenergie heeft geen plaats meer in een duurzame energiemix”. Dezelfde redenen heeft hij al eerder aangehaald in een “samenvatting” die de hoofdstukken vooraf gaat: gevaarlijk afval, doelwit voor terroristen (heel Antwerpen gaat eraan), verspilling van water, onbetrouwbaar, om er maar een paar te noemen.
_Doel 5
Volgens de 11 maartbeweging moeten Doel en Tihange niet sluiten: ze moeten op een duurzame en sociaal rechtvaardige manier omgebouwd worden, zodat de werknemers hun job behouden. “Groen gas” is hierin een belangrijke component. Je leest op p. 17 waar dat gas moet gehaald worden. Het houdt in dat bestaande raffinaderijen omgebouwd moeten worden. Er is op dezelfde bladzijde ook sprake van “een circulaire maak- en energie-industrie, waaronder de huidige petrochemie”, die broeikasgassen kan opvangen en hergebruiken. Zonnepanelen en windmolens kunnen de rest doen.

De omschakeling van Doel 5 moet gebeuren met inspraak van (liefst alle) werknemers via de vakbonden, de klimaatorganisaties en dergelijke, de overheid en het bedrijf zelf.
_Diabolo Canyon, Californië
In Californië is er het voorbeeld van een omschakeling van twee kernreactoren. Die omschakeling is nog geen feit, maar er werd in 2016 een akkoord getekend door alle partijen, inclusief de vakbonden. Wat de omschakeling precies inhoudt, staat vermeld als “de partijen zullen samen de ordelijke vervanging van Diabolo Canyon door broeikasvrije energiebronnenvoorstellen en ondersteunen” (p. 49) Wat de impact op het personeel zal zijn en wat de vakbonden bekomen hebben, is duidelijker.
_Besluit
Marc Alexander is woordvoerder van de 11 maartbeweging en actief in Climate Express. Hij werkt in de zinkfabriek van Nyrstar in Balen waar hij al 30 jaar vakbondsafgevaardigde is, waarvan tien jaar hoofdafgevaardigde.

Ik voel me absoluut niet bevoegd om dit pamflet naar zijn waarde te beoordelen of om een discussie aan te gaan met de opstellers hiervan. Het taalgebruik is alleszins stroef en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van “zou” en andere manieren om een voorwaardelijke wijs uit te drukken. Punten en komma’s worden schijnbaar willekeurig gezet.

Argumenten ten nadele van kernenergie worden dikwijls herhaald en de plannen voor omschakeling klinken mooi, maar zijn ze dat ook? Dit is in elk geval wel een bijdrage die doet nadenken over de gevaren van de klimaatopwarming en hoe die een halt toe te roepen (zonder dat jobs verloren gaan).
Marc Alexander
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies