Caroline Criado Perez
Veerle Deconinck
Non-fictie
  • 1596 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

18 januari 2022 Onzichtbare vrouwen
Het boek ‘Onzichtbare vrouwen’ gaat over het belang van het bijhouden van data over vrouwen, zowel in geschiedschrijving, de canons van literatuur, muziek en wetenschap, als in het dagelijkse leven, bij design, planning, architectuur, het inrichten van de openbare ruimte, medische hulp en organisatie.
Caroline Criado Perez heeft het over een genderdatakloof. Het probleem van data is dat ze meestal niet uitgesplitst zijn. Er worden vaak geen vrouwelijke data verzameld, waardoor die data vrouwen onzichtbaar maken. Onbetaalde arbeid van vrouwen is onzichtbaar in de statistieken. De arbeid wordt pas zichtbaar als ze als dienstverlening in de markt wordt gezet: crèches, poetsdiensten, zorg voor ouderen etc. Data zijn basis voor geschiedschrijving, maar ook voor algoritmes waar we nu dagelijks mee te maken krijgen, de artificiële intelligentie en het productdesign.
Het niet bijhouden van specifieke vrouwengegevens kan dodelijk zijn in de medische sector, zoals bijv. symptomen voor dreigend hartinfarct bij vrouwen, die niet worden herkend, omdat ze niet gekend zijn. Ook inzake hulpverlening bij natuurrampen, epidemies en oorlogen zorgt het niet betrekken van vrouwen bij de plannen voor noodwoningen, zonder keuken, voor meer vrouwenslachtoffers. Niet door de ramp zelf maar door de manier waarop (geen) hulp wordt geboden bij typisch vrouwelijke problemen als bevallen, menstruatie, taken in het huishouden, de mantelzorg voor familieleden,  verspreiding van ebola, etc.
Door concrete voorbeelden inzake dagelijkse problemen zoals de volgorde van straten bij het sneeuwruimen, de sanitaire voorzieningen, werkkledij, medicijnen maakt de auteur duidelijk hoe mannelijke algoritmes de vrouwen het leven moeilijk maken.
Heldere boodschap en schrijfstijl, vele concrete voorbeelden maken dat je het zo voor je ogen ziet gebeuren. Voor mij waren de passages  over problemen van vrouwelijke politici heel herkenbaar. Zelf was ik bijna een half leven gemeenteraadslid: onderbreken, negeren, microfoon afzetten, allemaal zelf meegemaakt.

Veerle Deconinck
Oorspronkelijke titel: Invisible Woman
Vertaling: Tom Heuvelman, Sjaak de Jong, Mario Molengraaf en Susan Ridder

Dit boek werd eveneens gerecenseerd door Sophia De Wolf:
https://humanistischverbond.be/kritisch-lezen/323/onzichtbare-vrouwen/  
Caroline Criado Perez
Veerle Deconinck
Non-fictie
recensent
_Veerle Deconinck recensent
Meer van Veerle Deconinck

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies