Alec van der Horst
Ignace Claessens
Non-fictie
  • 1021 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

11 januari 2022 Stad van ideeën. Een biografie van Parijs.
De auteur studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij woont in Parijs waar hij werkt als gids en culturele rondleidingen organiseert. Sinds de uitbraak van de corona pandemie liggen deze activiteiten grotendeels stil, wat de auteur blijkbaar de tijd en ruimte gegeven heeft om zijn bevindingen neer te schrijven.
In zes chronologische hoofdstukken schetst de auteur het verhaal van de stad Parijs, van de oudheid tot op heden. Hij koppelt de geschiedenis van de stad aan de talrijke filosofen die met Parijs verbonden zijn en focust op de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding.
“Parijs is de meest filosofische stad ter wereld” volgens de schrijver. Vele straten en pleinen zijn naar filosofen vernoemd, die er ook gewoond en gewerkt hebben.
Dat Parijs doorheen de eeuwen een duidelijke stempel gedrukt heeft op het intellectuele klimaat van Europa hoeft geen betoog. Parijs is eeuwenlang het intellectuele centrum van Europa en, bij uitbreiding, van de ganse wereld geweest.
Niet alleen de daar ontwikkelde filosofische denkbeelden, maar ook de beeldende kunst was jarenlang toonaangevend. Het volstaat te verwijzen naar de ontwikkeling van de schilderkunst eind 18de – begin 19de eeuw.
De soms moeilijk toegankelijke filosofische uiteenzettingen en diepgaande analyses mogen de lezer niet afschrikken. De talrijke anekdotes die de schrijver aanhaalt, maken het werk erg leesbaar. Herhaaldelijk vertrekt de auteur ook van kunstschatten uit het Louvre om begrippen en leerstellingen nader te belichten zoals de filosofieën van Socrates, Plato, Aristoteles, het hellenisme en stoïcisme.
Als inwoner van Parijs en toeristische gids kent de auteur uiteraard alle uithoeken van deze boeiende stad. De oude wijken, zoals de Marais, zijn gelukkig gespaard gebleven. De 20-eeuwse architecten en stadsplanners, die de ganse wijk wensten plat te gooien en door hoogbouw te vervangen, hebben bot gevangen. Het centrum van Parijs is grotendeels van deze waanzin bespaard gebleven.
Het werk is zeker een aanrader. Wel moet ik er op wijzen dat het boek geen toeristische gids is die de lezer laat kennis maken met de stad zelf. Het kan enkel ten volle gesmaakt worden door de lezer die de stad meerdere keren bezocht heeft en de verschillende wijken, liefst te voet, verkend heeft.

Bovendien kan ook een, zij het summiere, filosofische achtergrond en basiskennis nuttig zijn.

Ignace Claessens
Alec van der Horst
Ignace Claessens
Non-fictie
recensent
_Ignace Claessens recensent
Meer van Ignace Claessens

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies