Joëlle Colaes
Marc De Bock
Non-fictie
  • 546 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

20 oktober 2022 Zorgvolmacht - Je GPS voor de toekomst
De Belgische wet heeft twee systemen bedacht om “kwetsbare” personen te beschermen: de gerechtelijke bewindvoering en de buitengerechtelijke zorgvolmacht. Beide zijn voor de burger bestemd en deze heeft dus beslist nood aan begrijpelijke informatie.
Met “Zorgvolmacht - Je GPS voor de toekomst” wil Joëlle Colaes het systeem van de zorgvolmacht zo helder en concreet mogelijk hertalen voor ons allemaal. Op een objectieve manier, doorspekt met voorbeelden, tips en waarschuwingen.
De auteur is juriste van opleiding, heeft bijna 20 jaar advocatuur en 20 jaar magistratuur waarvan 15 jaar als vrederechter op de teller en de laatste 5 jaar van haar professionele carrière was zij eerste voorzitter van de politie- en vrederechters van het arrondissement Antwerpen.
Na de inleiding waarin de juridische betekenis van de termen “kwetsbare” personen en “wilsonbekwaamheid” wordt uitgelegd, volgen 24 korte teksten die de noodzaak van een zorgvolmacht  moeten aantonen. De betrachting van Joëlle Colaes is echter vooral ons aan te sporen om vooruit te denken over de onvoorspelbare situatie waarin we verzeilen als we niet meer tot zelfzorg in staat zullen zijn en over de vraag wie de zorgtaak dan zal opnemen.
Vanzelfsprekend worden de voorwaarden belicht om een zorgvolmacht te geven. Dat blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. Maar Joëlle Colaes aarzelt niet om enkele inventieve suggesties aan te reiken. Hetzelfde geldt voor de mogelijke betwistingen die opduiken bij de aanstelling van een lasthebber of van lasthebbers. Ook verklaart zij ons het verschil tussen een algemene en een bijzondere en tussen een onderhandse en notariële zorgvolmacht en het belang van de registratie ervan. Heikele punten zoals de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de zorgvolmacht, slaat Joëlle Colaes niet in de wind. Evenmin wat het netelige vraagstuk van de controle en de regeling van belangenconflicten betreft.
Het laatste gedeelte van het boek is gewijd aan de praktische aspecten van de zorgvolmacht: de inwerkingtreding, de stopzetting, de financiële vergoeding van de aangestelde lasthebber, advies door advocaten en notarissen, de tussenkomst van een erkende bemiddelaar, de alarmbelprocedure en nog veel meer. Tenslotte wordt stilgestaan bij de koppeling van documenten levenseinde aan de zorgvolmacht en - hoe kan het anders - bij het dilemma: zorgvolmacht of bewindvoering?
Joëlle Colaes spreekt haar voorkeur niet uit maar weegt de voor- en nadelen van de twee systemen zorgvuldig af. Zij heeft zelfs begrip voor mensen die geen voorafgaande regelingen wensen te treffen en geeft met een voorbeeld uit de eigen familie aan dat het ook zo perfect en respectvol kan gaan.
“Zorgvolmacht” is een bijzonder vlot leesbaar boek dat een technisch juridische materie in lekentaal haarfijn uit de doeken doet, op onpartijdige wijze en voorzien van talrijke richtsnoeren. Aan het eind worden de belangrijkste zaken nog eens op een rijtje gezet. Wees maar zeker: u gaat bewust over de problematiek nadenken en ermee aan de slag!

Marc De Bock
Joëlle Colaes
Marc De Bock
Non-fictie
-
_Marc De Bock - Recensent
Meer van Marc De Bock

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies