Vrijzinnige Vrouwen
Geschreven door Humanistisch Verbond
 • 1099 keer bekeken
 • minuten leestijd
 • Reacties

7 maart 2023 Vrouwen die lezen …
In het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart vinden tal van activiteiten plaats om vrouwenrechten onder de aandacht te brengen.
RoSa vzw heeft hier de belangrijkste voor u aangeduid.
Maar de Vrouwendag biedt meteen ook een uitstekende gelegenheid om een nieuw project van het Humanistisch Verbond onder de aandacht te brengen. Onze Vrouwenwerking start namelijk dit voorjaar met twee nieuwe leesgroepen. Eén in Gent en één in Antwerpen. Het Humanistisch Verbond besteedt in zijn werking sowieso veel aandacht aan nieuwe publicaties, met een bloeiende recensierubriek Kritisch lezen voor recente non-fictieboeken, met een populair online videoprogramma De Gedachtestreep, waarin Johan Braeckman in gesprek gaat met auteurs van nieuw verschenen werken, met de podcasts van Karel Van Dinter die inzoomen op favoriete humanistische werken enz. Met het Humanistisch Verbond organiseren we ook regelmatig boekvoorstellingen, meestal met eraan gekoppelde debatten of panelgesprekken, n.a.v. actuele publicaties die aansluiten bij de thema's waarrond de vereniging werkt.
Met de nieuwe leesclubs schrijven we een nieuw hoofdstuk aan die brede 'boekenwerking' die er mee toe bijdraagt dat we als organisatie de vinger aan de pols houden van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen. Hieronder laten we u in het kort kennismaken met de opzet. We zullen u op geregelde tijdstippen nog meer info hierover bezorgen.
_De leesclubs
Wat? Het is de bedoeling om ideeën uit te wisselen en samen te reflecteren aan de hand van boeken. De focus ligt op vrouwelijke auteurs.  

Wie? Iedereen is welkom en voorkennis is niet vereist. We vragen wel op voorhand in te schrijven.
Voor Gent:
 • de groep staat open voor m/v/x
 • fictie
 • focus op vrouwelijke auteurs
 • start zaterdag 18 maart om 10.00 uur
 • tweemaandelijks
 • zes bijeenkomsten per jaar, met eenmaal een auteurslezing of literaire wandeling
 • in Boekhandel Limerick, Koningin Elisabethlaan 142, 9000 Gent
 • inschrijven bij [email protected] of [email protected]
 • om het ijs te breken stellen we elk ons favoriete boek voor
 • daarna bepalen we onderling wat de volgende roman zal worden die we met z'n allen zullen lezen, en de volgende datum
 • deelname is gratis
 • begeleiding door auteur Katrien Van Hecke
Voor Antwerpen:
 • de groep staat open voor m/v/x
 • fictie en non-fictie
 • focus op vrouwelijke auteurs
 • start maandag 17 april om 19.30 uur
 • tweemaandelijks afwisselend een live- en een onlinegebeuren (zodat mensen die minder mobiel zijn ook kunnen deelnemen)
 • live in Boekhandel De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
 • online via Zoom, de link wordt tijdig doorgestuurd
 • inschrijven bij [email protected]
 • elke deelnemer stelt een lijst van drie boeken voor
 • daarna bepalen we na een korte pitch wat het volgende boek zal worden dat iedereen zal lezen, en de volgende datum
 • deelname is gratis
 • ad-hocvoorzitter is diegene wiens favoriete boek besproken gaat worden
Iedereen van harte welkom!
Vrijzinnige Vrouwen
-
_Humanistisch Verbond -
Meer van Humanistisch Verbond

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws