Nathanaël Masselot
Paul Van Aelst
Non-fictie
  • 657 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

1 juni 2023 Doe en denk als Plato
Plato vraagt ons bereidheid om de ideeën waarvoor we opkomen oprecht onder de loep te nemen. Met zijn dialogen wil hij een brug slaan tussen wat je denkt en wat je doet.
De Franse doctor in de filosofie en filosofietherapeut Nathanaël Masselot is uitstekend geplaatst om wat je denkt en wat je doet objectief te vergelijken. Doe en denk als Plato is niet de zoveelste uitleg van de filosofie van Plato en wil daartoe zeker geen handleiding zijn. Eerder is dit een praktische gids waarmee ieder persoonlijk moet werken om de filosofie van Plato in de praktijk te brengen. Zoals Plato onderwees, moeten we ver voorbij de aula’s of wetenschappelijke boeken, ingaan op zijn uitnodiging om te denken en handelen naar zijn voorbeelden. Zoals Plato in zijn geschriften zijn tijdgenoten opvoert, is het de bedoeling van Masselot om de lezer te leren een kritische houding aan te nemen ten overstaan van het eigen handelen. Wat Plato het minst zou aanvaarden is dat een boek een doctrine zou worden die de lezer beperkingen oplegt.
Masselot verdeelt de filosofische vragen over vier thema’s die overeenkomen met de vier grote platonische richtingen: de ethiek, de moraal, de kennis, de rechtspraak en politiek. Na elke vraag wordt er overgegaan tot een concrete toepassing in het dagelijkse leven van deze filosofie.
Naast deze vragen van Plato zorgt Masselot in vier korte punten voor meer verduidelijking: de methode, het jargon, de leer en de personages van Plato. Met de vier hoofdstukken die handelen over denken en doen bouwt de auteur het boek heel sterk op. De vragen combineert hij met originele teksten van Plato. In zijn uitleg zorgt hij voor een brug naar de huidige tijd. Elk deel wordt tenslotte afgerond met een samenvatting. Voor iedereen die belang hecht aan filosofie is dit een praktisch boek om lezen.
Doe en denk als Plato bevat levenslessen die zo uit Plato’s pen zouden kunnen zijn gekomen. De dialogen over vriendschap, gerechtigheid, plezier, moed en liefde zijn immers van alle tijden. Een boek waarvan je spijt hebt dat het uit is, maar vanaf de laatste pagina begint de ware filosofie, de toepassing ervan in je leven.
Plato lezen is goed. Zijn filosofie toepassen is echter wel de bedoeling van dit boek. Niet enkel denken als Plato, maar ook beleven van die wijsheid als levenskunst. Bij Plato wordt dogmatisme en conformisme argwanend afgezworen. De wijsheid wordt niet op een schaal aangeboden, maar vormt een onvermijdelijke unieke zoektocht die we zelf moeten ondernemen.
Plato is verliefd op waarheid en in dit boek slaagt Masselot erin die drang duidelijk te maken en over te brengen aan wie Plato’s ideaal wil volgen. Voor Plato was werkelijkheid en het echte leven van primordiaal belang. Deze tekst motiveert je om te ondernemen wat je zelf rechtvaardig vindt.
Doe en denk als Plato is een zeer mooie, verzorgde uitgave waarin Masselot de filosoof Plato op overtuigende wijze tot bij de geïnteresseerde lezer brengt.

Plato zette aan tot denken en dat doet dit boek ook.

Paul Van Aelst
Nathanaël Masselot
Paul Van Aelst
Non-fictie
-
_Paul Van Aelst - Recensent
Meer van Paul Van Aelst

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies