Karel Luyckx red.
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 428 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

5 september 2023 Het grote misverstaan. Nadenken over de hereniging van de Nederlanden.
Vlaanderen en Nederland herenigen in een nieuwe confederale staat? Karel Luyckx vroeg aan 28 personen of ze Bart De Wever gelijk geven, die een hereniging ziet zitten, maar denkt dat de tijd nog niet rijp is.
Een huwelijk, een ruzie tussen echtelieden, een scheiding, het zijn metaforen die geregeld in de teksten opduiken, terwijl de respondenten nadenken over wat Vlaanderen en Nederland verbindt. Velen verwijzen in hun bijdrage naar de geschiedenis. Jan Neckers wijdt er zelfs 24 bladzijden aan, beginnend in 1566. Hij is niet de enige die erop wijst hoe de Spanjaarden de verdeeldheid tussen de protestanten en de rooms-katholieken aangewakkerd hebben.
De meesten zien Vlaanderen en Nederland wel samengaan, maar wijzen toch op de verschillen. Prof. Gerritsen wijdt zijn hele bijdrage aan de verschillen in waarden. Hij vindt het twijfelachtig dat een staatkundige eenheid haalbaar is. Eggermont daarentegen betoogt kort en krachtig dat de cultuur gemeenschappelijk is aan Noord en Zuid. Ignace Lowie schrijft dan weer dat Jacob Van Artevelde de grondlegger is van de staatkundige eenmaking in 1339. Kurt Lapere werkt een volledig plan uit: een blauwdruk voor de hereniging van Vlaanderen met Nederland, tot en met een leuze en een vlag.
Leve de LAT-relatie
Verschillende auteurs vinden de huidige staat van samenleven prima: we verstaan elkaar en behouden onze eigenheid. Al waren de verschillen tussen Calvinisten en rooms-katholieken ooit letterlijk van levensbelang, nu niet meer.
Dit boek herinnerde mij eraan dat wij sinds 1677 Frans-Vlaanderen kwijt gespeeld zijn aan Lodewijk XIV. Het gebied heet nu Nord-Pas-de-Calais, Rijsel werd Lille, Kales werd Calais, enz...
België betekent "laag" of "neder land" (al wordt die etymologie betwist).
Van Spitael lijst een reeks woorden op waarmee de Afrikaners het gebruik van Engelse woorden vermijden, een evolutie die in Noord en Zuid schijnbaar niet te stoppen is. Ik geef er enkele: een jukebox is een blêrkast, een pin-up is een prikkelpop, aftershave is een naskeermiddel.
Via de bijdrage van Butez mag ook Johan Sanctorum zijn mening geven en dat kan niet zonder humor: "L'union fait la farce"
Nort Sea Port
Medewerkers aan deze fusiehaven geven ook hun mening. Zij hebben het dan vooral over de opportuniteiten die de samenwerking op handelsniveau kan bieden. Ook Jan Peumans komt aan het woord. Hij beziet de eenwording vanuit politiek standpunt en stelt vast dat - toen hij voorzitter van het Vlaams Parlement was - er van Nederlandse zijde niet veel belangstelling was voor de specifieke politieke Vlaamse eigenheden. Hij ziet hoe de verengelsing toeslaat in het Noorden en langzamer ook in het Zuiden, wat leidt tot regelrechte verarming van ons mooi Nederlands.
Uit de cv's waarmee het boek besluit, zien we dat de schrijvers zowel Noord- als Zuid-Nederlanders zijn, professors, een visser, een huisvrouw, journalisten... Kees Middelhoff was een gewaardeerde vriend van Luyckx die in 2007 is gestorven. Hij mag de bijdragen openen.

De verschillende fouten die bleven staan, zijn ook niet meer dan dat: zetfouten.

Gerda Sterk
Karel Luyckx red.
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies