Jasper Van Loy
Dirk De Schrijver
Non-fictie
  • 1721 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

28 augustus 2021 Onder de kerktoren
Waarom Vlaamse dorpen een toekomst hebben
De auteur is journalist, Kempenzoon en geboren in een dorp. In deze korte monografie maakt hij deelt hij met ons zijn bekommernissen om de evolutie van het dorp in Vlaanderen maar ook daarbuiten. In sommige landen is de toestand zelfs dramatisch, er is gewoon een leegloop van de dorpen aan de gang.
De titel van dit werkje zou spontaan misschien op het eerste gezicht mythische en nostalgische associaties oproepen. Oudere Vlaamse schrijvers hebben hiertoe zeker bijgedragen maar Jasper Van LOY houdt zich daar verre van. Wat hem bezig houdt is de rol van het hedendaagse en toekomstige moderne dorp in de maatschappij.
Zijn vertrekpunt is duidelijk: het dorp is er de laatste decennia in onze wereld niet op vooruit gegaan. De eerste bladzijden zijn niet vrolijk. Het historisch proces dat dit beschrijft voor de Vlaamse dorpen vinden we in de eerste hoofdstukken.
Zijn analyse en diagnose zijn multi-dimensioneel: historisch, geografisch, architectonisch, demografisch, sociaal-cultureel en –hoe kan het anders- religieus, ideologisch en politiek. In het bestek van dit kleine boekje komen deze en andere domeinen zoals migratie, mobiliteit en het lot en de  functie van de kerkgebouwen en hun kerktorens op een heldere en doordachte manier aan bod.
De auteur wil zich niet neerleggen bij het diagnosticeren van de problemen. De diagnose moet dienen als vertrekpunt bij het heruitvinden van het dorp. Hiervoor reikt hij een aantal ideeën voor de toekomst aan die de huidige kwetsbaarheid van de traditionele dorpen moeten vermijden. Sommige van die voorstellen zijn geheel nieuw en spelen direct in op de moderne technologieën, andere komen neer op nieuw leven inblazen in oude dorpstradities, maar dan in een modern kleedje.
Jasper Van Loy
Dirk De Schrijver
Non-fictie
recensent
_Dirk De Schrijver recensent
Meer van Dirk De Schrijver

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies