Steve Degryse
Dirk De Schrijver
Non-fictie
  • 1839 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

28 augustus 2021 We mogen NIKS meer zeggen
Humor, vrije meningsuiting en censuur
Onder zijn auteursnaam ‘LECTRR’ publiceerde Steve Degryse gedurende vele jaren cartoons in De Standaard. De vaststelling dat zijn ambacht steeds meer onder druk komt te staan heeft gemaakt dat LECTRR zich heeft ontpopt tot activist. Hij verdedigt hierbij niet alleen zijn eigen belang maar ook de positie van zijn collega-cartoonisten.
Eigenlijk gaat het hier over veel meer. Namelijk over de vrije meningsuiting als basisrecht en verworvenheid in onze hedendaagse maatschappij. Dit wordt namelijk ernstig bedreigd. In de huidig tijd is dit geen fait divers. Integendeel, het is een erg fundamenteel en actueel onderwerp dat een beetje overal ter wereld de kop heeft opgestoken.
De auteur reikt in zijn essay een duidelijke en krachtige analyse aan van de huidige stand van zaken. Vertrekpunt hierbij is de vaststelling dat we momenteel in een ‘ongelooflijk vrije periode leven’. Dat is objectief gesproken nog steeds het geval maar tezelfdertijd stelt de auteur vast dat er op gebied van ‘vrijheden’ wel een en ander sputtert in onze vrije samenleving en dit zet hem aan tot ernstige reflectie over dit onderwerp.
Het resultaat van die reflectie brengt hij vervolgens naar voor in een  zeer duidelijke analyse waar zijn ongerustheid over de huidige maatschappelijke trends in binnen- en buitenland de hele tijd doorsijpelt.
In deze analyse neemt humor in het maatschappelijk gebeuren een belangrijke plaats in. De rol die humor vervult en de manier waarop een politiek regime hiermee omgaat is bepalend voor de vrije meningsuiting. Dit kan beschouwd worden als een soort graadmeter.
Humor, vrije meningsuiting en (zelf)censuur, maar ook bedenkingen over democratie, over grenzen, over respect voor gevoeligheden e.d komen hier aan bod. Zijn standpunt is steeds consequent en rechtdoor. Vrijzinnige humanisten kunnen zich o.i. hier moeiteloos bij aansluiten.
Dirk De Schrijver
Steve Degryse
Dirk De Schrijver
Non-fictie
recensent
_Dirk De Schrijver recensent
Meer van Dirk De Schrijver

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies