Boekrecensies - 3 resultaten

Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman. Een zoektocht naar menselijkheid, deel 1. Auteur Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Om te beginnen moet het gezegd dat dit een broodnodig boek is. Uit mijn lang vervlogen jeugd herinner ik me allerlei zaken die men me meende te moeten meegeven ‘voor het latere leven’ (want, zo leerden we: "non scholae, sed vitae discimus"), maar waaraan ik zelden of nooit iets gehad heb, zoals daar zijn de volledige stamboom van Eleonora van Aquitanië († 1204), en de berekening van de oppervlakte van een schuine kegelsnede, om nog te zwijgen van de kwintencirkel. Maar met geen woord werd er gerept over (onder meer!) het ontstaan van de mens en met name de evolutietheorie, nochtans zonder enige twijfel het belangrijkste dat je als mens kan en zou moeten weten. 5 april 2022
Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman Een zoektocht naar menselijkheid. Deel 1 Auteur Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk De mens is een bijzonder wezen. Dirk Verhofstadt zet de toon in de inleiding: het gaat over de mens, meer bepaald over wat zo typisch is aan een mens en “Wat onze plaats is in het geheel der dingen. Waar ergens bevinden we ons in de natuur en hoe relateren we ons aan het universum?” Hij citeert Thomas Huxley. In de loop van de conversatie worden nog tientallen schrijvers, denkers, wetenschappers en anderen geciteerd, die allemaal bijdroegen aan het beeld dat de gesprekspartners hebben van de menselijkheid, wat de rode draad vormde tijdens urenlange gesprekken in Toscane. Hij geeft een overzicht van wat er aan bod gaat komen en daarin staat Darwin centraal, maar ook bv. de rol van religie, of van het toeval. Hij leidt Johan Braeckman in “Geluk is: meester zijn van je tijd” en eindigt met de opdracht van dit boek aan Etienne Vermeersch. 6 december 2021
Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman Auteur Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Nick De Clippel Wie al eens wat van Plato gelezen heeft, weet dat een gesprek soms een verknipte monoloog is. Dat gaat in grote mate ook op voor 'Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman'. Verhofstadt stelt vragen, vraagt verduidelijking, voegt soms wat toe en spreekt een uitzonderlijke keer zelfs tegen, maar het is in hoofdzaak Johan Braeckman die het boek volpraat. 1 december 2021

3 van 3 recensies