Jan Mulock Houwer
Lieven Vanhoutte
Non-fictie
  • 405 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

19 juni 2023 Simone Weil. Wat zij nalaat voor een seculiere wereld
Simone Weil was een joods meisje dat vrij vroeg stierf in de periode van WOII. Zij wilde een rol spelen voor de Franse regering in ballingschap in Londen op moreel en ethisch vlak. Zij had de ambitie om de na-oorlogse politiek te beïnvloeden. Toen dit niet lukte, stierf zij ontgoocheld. Toch had zij een duidelijke visie. Haar vaste vertaler, Jan Mulock Houwer, schreef er een boekje over. Verrassend.
Inspiratie bij Plato
Simone Weil is katholiek. Haar inspiratie vond ze onder meer bij Plato en de allegorie van de grot. Zij gelooft dat de mens over een ziel beschikt en effent hiermee de weg naar spiritualiteit. Zij maakt een tweedeling tussen het leven en de dood, als bewijs geeft zij aan dat mensen met een bijna-dood ervaring een dergelijk gevoel beschrijven. Ik ben eerder sceptisch over dergelijke redeneringen, maar ik ben dan ook niet-gelovig en schrijf me niet in een katholiek/joodse geschiedenis in. De vertaler van het werk van Simone Weil is ervan overtuigd dat de essentie van Simone Weils boodschap omgezet moet worden naar de taal van de huidige seculiere wereld om begrepen te worden.
Volgeling van Marx
Simone Weil wil de ongelijkheid bestrijden en kiest de kant van de arbeidersklasse, die onderdrukt wordt door het kapitalisme. Deze analyse heeft ze opgepikt uit haar ervaringen die ze opdeed bij de syndicale beweging. Toch volgt ze Marx niet in zijn historisch materialisme en de manier waarop de revolutie de arbeiders aan de macht zal brengen en van de vervreemding en de uitbuiting zal bevrijden. Simone Weil gelooft daar niet in en denkt dat om een steeds grotere productie mogelijk te maken er een administratieve organisatie zal opgezet worden die bemand wordt door een kader van superspecialisten die zich bezig houden met zaken als rationalisatie, schaalvergroting, centralisatie en coördinatie. Dit wordt een grote bureaucratie die de mens berooft van de zingeving van de arbeid. Daarom gaf zij ook les aan spoorwegarbeiders omdat ze geloofde dat via de opleiding arbeiders de sociale ladder op konden klimmen en konden emanciperen.
Interessante denkpistes
In het boekje vond ik tal van goede denkpistes en kritieken die zijn tijd ver vooruit waren en ook vandaag nog kunnen gelden. Alleen het spirituele onderdeel ligt me niet zo, maar bij Simone Weil kan je niet zonder deze beschouwingen.

Lieven Vanhoutte
Jan Mulock Houwer
Lieven Vanhoutte
Non-fictie
recensent
_Lieven Vanhoutte recensent
Meer van Lieven Vanhoutte

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies