John Keegan
Marc De Bock
Non-fictie
  • 3227 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

20 februari 2020 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
In ‘The First World War’, de oorspronkelijke titel van dit boek waarvan de eerste editie in 1998 verscheen, beschrijft John Keegan de krankzinnige strijd tussen twee allianties (de “centralen” en de “geallieerden”) die bij velen nog steeds in nevelen is gehuld.
Ook voor Keegan blijft de Eerste Wereldoorlog een raadsel, zowel wat de oorzaken als het verloop ervan betreft. De “Grote Oorlog” was immers een onnodig en tragisch conflict. Dit betoogt de auteur al in het eerste hoofdstuk.

Onnodig, want de slachting had beslist vermeden kunnen worden mits wat tact en goede wil. Maar het liep anders. Waarom was dat zo?
Niet alleen bestond er toen geen forum voor onderhandelingen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in onze dagen. Hierdoor bleek het militaire opbod onder de vijandige naties gewoon niet te stoppen.
Daarnaast nog ontwikkelde de Duitse generaal Alfred von Schlieffen een plan voor een snelle overwinning, in een korte oorlog - een plan dat in de praktijk echter een illusie bleek te zijn.

Deze oorlog was ook tragisch omdat miljoenen slachtoffers werden opgeofferd en de Eerste Wereldoorlog reeds de kiemen bevatte van de Tweede Wereldoorlog.
Over honderden bladzijden leidt de auteur ons doorheen de krijgshandelingen aan de verschillende fronten.
In het westen mondde dit uit in een loopgravenoorlog, waarvan de impasse pas in 1918 werd doorbroken dankzij de komst van twee miljoen Amerikaanse manschappen, die onder leiding van generaal John J. Pershing op een veel wendbaardere wijze werden ingezet. Daarmee werd de overwinning van de geallieerden in belangrijke mate bespoedigd.
In het oosten eindigde het met de Vrede van Brest-Litovsk tussen de Russische communisten en de centrale mogendheden. Zonder nog de veldslagen te vergeten in de Balkan, Italië, het Midden-Oosten, Afrika en Azië, alsook de onbeperkte duikbotenoorlog van Duitsland, waarbij koopvaardijschepen in de internationale wateren zonder waarschuwing tot zinken werden gebracht.

Keegan schenkt ook aandacht aan de “Kaiserschlacht”, de laatste krampachtige Duitse offensieven
De auteur levert in dit militair-historisch standaardwerk een uitvoerig relaas over het zinloos en raadselachtig bloedbad dat de Eerste Wereldoorlog was. Misschien té uitvoerig, omdat de lezer zo nu en dan verstrikt zou kunnen raken in de overvloed aan details. Wél wordt steeds geschreven vanuit een quasi neutraal standpunt, en krijgt de lezer op de laatste bladzijde zelfs enkele filosofische overpeinzingen mee.

Dit boek is verder geïllustreerd met drie katernen zwart-witfoto’s en een aantal kaarten ter verduidelijking.
Helaas laat de vertaling hier en daar wat te wensen over.
John Keegan
Marc De Bock
Non-fictie
-
_Marc De Bock - Recensent
Meer van Marc De Bock

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies