Timothy Snyder
Ludo Raeijmaekers
Non-fictie
  • 2854 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

11 december 2018 De weg naar onvrijheid, Rusland – Europa – Amerika
Dit is een verhelderend en diepgravend werk voor iedereen die begaan is met democratie in de huidige wereld, waar het vooral gaat om “real” politiek. Toetssteen hier is de etterende Oekraïense kwestie en de onthutsende Trumpiaanse fake news show.
Paradoxaal is dat de illusie van een globale liberale pax Americana een zeer wankele basis vormt voor een humanistisch gefundeerde samenleving .
Het is haast hallucinant hoe Poetins nauwelijks verhullend autoritair regime open en bloot een discours voert dat staat voor een fascistisch wereldbeeld inclusief met het vernietigen van elke oppositie, tot en met daadwerkelijke fysieke uitschakeling.
Timothy Snyder bewijst in deze uitgave - indien dit nog nodig mocht zijn - glashelder dat dit in Oekraïne het geval is. Het gebruik van Russische bronnen en het blootleggen van de gehanteerde leugenachtige en hypocriete mechanismen laat er geen twijfel over bestaan dat onze westerse kernwaarden zoals onder andere objectieve persvrijheid, met de voeten worden getreden.
De auteur stelt tevens dat populisme à la Trump parallel loopt met het Russische model. Waar ze elkaar, volgens hem, vinden is in een nauwelijks verholen kapitalistische kleptomanie waar Trumps banden met de Russische oligarchen symbool voor staan. Banden die voor de VS verontrustend genoeg zijn om een onderzoek van de senaat te rechtvaardigen.
Zonder direct van een wereldwijd complot te gewagen, moeten we Snyder toch bijtreden dat het hoogst verontrustend is hoe de onzekerheid in de wereld met sprongen vergroot, hoe de manipulatie van feiten schering en inslag wordt, en hoe dit ervoor zorgt dat onze samenleving op losse schroeven komt te staan.
De analyse die Snyder als historicus maakt is vooral - over de Oekraïense kwestie - zeer verhelderend en noopt tot nadenken.
"Ik kom zélf althans tot een verdiept inzicht over het gegeven dat de waarden van de Verlichting geen eeuwig verworven recht zijn. Dat ze indien wij maar al te vaak naar onvrijheid kunnen afglijden door laxisme, gebrek aan politieke moed – ja, er zijn schurkenstaten – en plat opportunisme zoals via wapenlevering. Verruim uw horizon, treedt in discussie over Universele Verlichtings(kern)waarden, lees dit boek en draag het uit." Ludo Raeijmaekers
Timothy Snyder
Ludo Raeijmaekers
Non-fictie
-
_Ludo Raeijmaekers -
Meer van Ludo Raeijmaekers

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies