Gabor Maté
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 1620 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

5 februari 2023 De mythe van normaal. Over trauma, ziekte en heling in een toxische maatschappij.
We waren nooit eerder zo geobsedeerd door gezondheid en toch worden we zieker en zieker. Erger nog: wat we als normaal beschouwen is eigenlijk al niet meer gezond.
Gezondheid is een moderne obsessie
"Ik ben ervan overtuigd geraakt dat er achter de epidemie van geestelijke en lichamelijke chronische aandoeningen die ons op dit moment teistert, iets mis is in onze cultuur", aldus de inleiding. Maté noemt alvast het geglobaliseerd kapitalisme als één van de mogelijke oorzaken, naast een groeiende ongelijkheid, de klimaatcrisis, toenemende stress, enz... Kortom: "de  kenmerken van het dagelijks leven die we als normaal zien schreeuwen het 
hardst om onderzocht te worden."
Lichaam en geest zijn één
Maté zal eerst een paar hoofdstukken uitweiden over wat er mis is met deze wereld die hij ronduit "toxisch" noemt. Met heel veel voorbeelden uit zijn eigen leven en dat van zijn patiënten, toont hij aan dat lichaam en geest één zijn en dat het soms al mis gaat bij de opvoeding van kinderen als we de emotionele trauma's niet onderkennen. Trauma's zijn een vast gegeven. Hij wijt verslaving op latere leeftijd aan wat de verslaafde ooit meemaakte en niet verwerkt kreeg. Vrije wil is er meestal niet bij, ontkenning wél. Van wat trauma's iemand aandoen, daarvan is hij zelf het beste voorbeeld, schrijft hij. Hij is in communistisch Hongarije opgegroeid, is met moeder en broer gaan vluchten en is in Amerika beland, een land dat ook veel te verbergen heeft.
Jezus in de tipi
Maté wil de lezer helpen met bewustmaking van de problemen en het oplossen ervan. In hoofdstuk 31 behandelt hij uitvoerig de Tempel van de Weg naar het Licht, een retraitecentrum in Peru, dat geleid wordt door sjamanen en nu ook door hemzelf. Er wordt gebruik gemaakt van hallucinogene middelen, de sjamanen zingen uren lang in allerlei talen, er is afzondering en gebed. Maté bekomt fantastische resultaten bij het overwinnen van depressies en verslavingen, zo getuigt hij. Hij kijkt niet neer op het geloof in het bovennatuurlijke. Adam en Eva worden als voorbeelden aangehaald en "Jezus was een mens", staat er te lezen. Ook de religie van de Aboriginals of de inheemse volkeren en hun eenheid met de natuur, gebruikt hij als voorbeelden van het goede.
Genieten is verplicht
Gabé gaat in dit boek altijd uit van een negatieve wereld, een wereld met een hoop stress: je moet erbij horen, je moet genieten, je moet zelfzeker overkomen, je moet trouw zijn aan jezelf... Afhankelijk van de lezer zal dit allemaal erg deprimerend zijn, terwijl anderen hierin juist aanwijzingen vinden om hun leven op de rails te krijgen. Of je dit boek apprecieert zal - mijns inziens - grotendeels afhangen van je ingesteldheid tegenover het leven.

Gerda Sterk
Gabor Maté
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies