Ecotips
Geschreven door Sien Simoens
  • 1944 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

29 juli 2019 Tegen de betutteling
In een context van klimaatverandering en blijvende groei van de wereldpopulatie, zou je denken dat de overheid initiatieven die bijdragen tot een duurzamer (minder vervuilend, meer plantaardig,…) voedselpatroon zou steunen. Helaas is dat niet zo, getuige de Europese aanpak van het landbouwbeleid tot nog toe.
Een triestig voorbeeld hiervan is het ´vegaburgerverbod´. Dit komt erop neer dat de Europese overheid – zogezegd ter bescherming van de (potentiële) consument – producenten van plantaardige producten wil verbieden termen te gebruiken zoals ´vegetarische worst´, ´vegaburger´ of andere termen die verwijzen naar vleesproducten of zuivelproducten (zoals ´plantaardige melk´), omdat deze verwarrend of misleidend zouden zijn.
Dit terwijl Europa juist zou moeten toejuichen dat steeds meer mensen plantaardige alternatieven leren kennen, willen uitproberen en tot onderdeel maken van hun vaste voedingspatroon. Nuttige informatie bieden over nutriënten, maar ook informatie voor het concrete gebruik en inspelen op het dagelijkse gebruiksgemak, is in dat opzicht een logische en zinvolle aanpak waarbij zowel de producenten als consumenten gebaat zijn.
De organisatie ProVeg international, die zich volop inzet voor betere, toekomstgerichte (plantaardige) voedselkeuzes, trekt hier aan de alarmbel en vraagt om een verstandigere beleidsvoering.
De organisatie lobbyt onder andere voor het toelaten van etikettering die aantrekkelijk en duidelijk is. Zij lanceerde daarom een petitie tegen de voorliggende Europese wet rond het verbieden van deze terminologie.
De belasting van het milieu, de grondstofschaarste en het dierenleed van de klassieke vlees- en zuivelindustrie zijn zwaarwegende elementen die de landbouwcommissie van het Europese Parlement - die moet beslissen over het stemmen van het wetsvoorstel - niet naast zich mag neerleggen (ook al spelen er andere belangen). Het is bovendien, zoals ProVeg aangeeft, ronduit betuttelend ten aanzien van consumenten en een vorm van vrijheidsinperking ten aanzien van de groeiende plantaardige (vegetarische) markt om de innovatie rond vleesalternatieven - die perfect passen in de transitie naar een duurzamere economie - op dergelijk non-debat af te remmen.
De Europese petitie kent al een enorm succes en kun je hier tekenen.
Ecotips
educatief medewerker Humanistisch Verbond (nationaal)
_Sien Simoens Educatief medewerker
Meer van Sien Simoens

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws