Ecotips
Geschreven door Sien Simoens
  • 1197 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

10 februari 2021 Het koolstof-emissiesysteem: dringende bijsturing nodig en Carbon Killer
Om CO2 uit de lucht te halen in de strijd tegen klimaatverandering, is er, ook in Europa, het emissiehandelsysteem. Daarbij kopen bedrijven rechten op om een bepaalde hoeveelheid (in ton!) CO2 uit te stoten en zouden grote vervuilers in principe veel geld moeten neertellen.
In de Europese Unie (EU) vindt de handel in emissierechten plaats in het Emissions Trading Scheme (ETS). Dit systeem richt zich op het verminderen van sommige broeikasgassen, waarvan CO2 (koolstofdioxide) de belangrijkste is. Van de circa 6000 bedrijven binnen dit systeem zijn de grote, energie-intensieve bedrijven (elektriciteitssector, raffinage-industrie, chemische industrie, metaalsector) de belangrijkste.

Helaas: in werkelijkheid kent het systeem veel gebreken en wordt er heel wat af gelobbyd door de machtigste vervuilers. Er wordt teveel CO2 gratis toegekend, de prijzen van het afkooprecht liggen te laag en door overschot van rechten op de “markt” is de stimulans voor een groene transitie te klein.

Bovendien drijven teveel bedrijven hun CO2-rechten op door ze te halen in landen met minder strikte klimaatregels.
Een deel van de oplossing bestaat erin het uitstootplafond (versneld) omlaag te brengen (cfr. het Klimaatverdrag - akkoord van Parijs), de internationale emissiehandel af te remmen door bijvoorbeeld invoer van taksen (“Carbon Border Tax”) en het bepalen van een minimumprijs voor alle CO2-rechten, ongeacht de betreffende industrie. Daarbovenop moet er dringend een principe worden ingevoerd waarmee elke uitbreiding van groene energie (en productiecapaciteit) gekoppeld wordt aan de vermindering van fossiele of vervuilende energie, om te vermijden dat vervuilers er toch nog hun voordeel mee doen op de markt.

De Europese Commissie heeft eind 2017 een voorstel gelanceerd om rechten in de Market Stability Reserve (MSR) deels te vernietigen, als de reserve ‘te groot’ wordt - wellicht in 2023. Maar gezien heel wat kolencentrales zullen gesloten (moeten) worden, dreigt er een enorm groot CO2-overschot op de markt te belanden. Daarom volstaat dit niet.

Een goed initiatief in tussentijd is en blijft de Carbon Killer.
een logo van het initiatief
Zij werken met het idee “Buy out the Bubble”, om politieke druk te zetten. Opkopen en vernietigen van emissierechten door individuen, bedrijven en instellingen eerder als een campagnemiddel en niet zozeer als persoonlijke CO2-compensatie.“Als je CO2-rechten koopt verklein je de uitstootruimte voor bedrijven en geef je een belangrijk politiek signaal af. Je investeert zo in het emissiehandelssysteem en hebt dan een legitiem recht om te eisen dat het systeem daadwerkelijk moet leiden tot minder CO2-uitstoot.”
Een eenvoudig filmpje over de emissiehandel vind je hier
Actie ondernemen of je uitstoot aan CO2 berekenen?

Dit kan online bij Carbon Killer
Als je CO2 hebt gekocht, dan kom je in het register terecht, transparantie troef!

Carbonkiller is een initiatief van WISE (World Information Service on Energy), een milieuorganisatie gespecialiseerd in energievraagstukken en al sinds 1978 actief tegen kernenergie en vóór groene stroom.
Ecotips
educatief medewerker Humanistisch Verbond
_Sien Simoens educatief medewerker Humanistisch Verbond
Meer van Sien Simoens

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws