Boekrecensies - 28 resultaten

Woke is het nieuwe Marrakech-pact Auteur Tom Lanoye  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Dit jongste boek van Tom Lanoye bevat ook een ondertitel: ‘of hoe ons Capitool al elke dag wordt bestormd’. Het boek wordt op de titelpagina als een pamflet bestempeld en is de uitgeschreven en aangevulde tekst van de Paul Verbraeken-lezing die Tom Lanoye in april van dit jaar in Antwerpen hield. Als je weet dat dit een pamflet is en je de virtuoze en polemische taal van de auteur een beetje kent, besef je al ongeveer waaraan je je als lezer kunt verwachten. Voeg daaraan toe dat dit over het nationalisme en woke gaat, dan verkrijg je de explosieve cocktail die hier geserveerd wordt. 24 augustus 2023
De Arabische veroveringen. De verspreiding van de islam en de eerste kalifaten. Auteur Justin Marozzi  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën In mijn lectuur over de islam van de voorbije jaren is me opgevallen dat auteurs vaak zeer veralgemenend of ontwijkend doen als ze het hebben over de verspreiding van de islam in de eerste eeuwen na Mohammeds dood. Het gewelddadige karakter van die verspreiding door veroveringen wordt in dit boek niet onder de mat geveegd of met de mantel der liefde en eufemismen bedekt. Dit boek van de historicus Justin Marozzi handelt expliciet over die veroveringen in de zevende en achtste eeuw, de periode die samenvalt met de eerste kaliefen en de Omajjadische dynastie. 3 augustus 2023
Links is niet woke Auteur Susan Neiman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Onlangs is de Nederlandse vertaling verschenen van ‘Left is not woke’ van de Amerikaanse filosofe Susan Neiman (hier eerder al besproken door Nick De Clippel). In dit boek bekent de schrijfster zich tot het linkse kamp en probeert ze duidelijk te maken dat hedendaags woke-links in feite niet echt links is. Net zoals anderen die ze kent, herkent ze zich niet in woke-links. Susan Neiman onderzoekt de filosofische achtergrond van woke. 25 mei 2023
Waarom Jezus van school werd gestuurd (en Mohammed ook) Auteur Nick De Clippel  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën In de reeks Kwintessens is een derde titel verschenen: Waarom Jezus van school werd gestuurd (en Mohammed ook). Auteur is Nick De Clippel, die we als lezers van deze site kennen als schrijver van blogartikels en boekbesprekingen. Het is een vrijzinnig boek bij uitstek, dat handelt over geloof en godsdiensten, atheïsme en de seculiere staat, de plaats van godsdienst in het onderwijs. 22 april 2023
Sensibel Auteur Svenja Flasspöhler  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Over de grenzen van menselijke gevoeligheid 10 april 2023
In het spoor van Fanon Auteur Koen Bogaert  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Orde, wanorde, dekolonisering. 9 maart 2023
Culturele veldslagen. Filosofie van de culture wars. Auteur Gijs van Oenen  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Wie al over woke heeft gelezen, weet dat het een hedendaags fenomeen is dat kadert in het ruimere begrip ‘culture wars’. Gijs van Oenen, politicoloog en filosoof verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, probeert in dit boek de filosofische achtergronden van die ‘culture wars’ te achterhalen en te duiden. 9 januari 2023
Rebels. Het verzet van 75-plussers. Auteur Ann Peuteman  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Knack-journaliste Ann Peuteman verdiept zich al jaren in de problematiek van ouderen en schreef al eerder boeken over bejaarden in onze samenleving. ‘Rebels’ is haar jongste boek over dit thema. Ze sprak met vele 75-plussers die mondig zijn en zich verzetten tegen clichébeelden van ouderen die rustig genieten van hun oude dag. Het boek bevat twaalf interviews met 75-plussers en enkele thematische hoofdstukken bij wijze van intermezzo. 5 januari 2023
Levenslang links. In de schaduw van hamer en sikkel. Auteur Erik De Bruyn  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën De naam Erik De Bruyn is niet zo heel bekend bij het grote publiek. In 2007 haalde hij wel het nieuws door zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de SP.A (nu Vooruit). Hij was de linkse tegenkandidaat van Caroline Gennez, die alom door het partij-apparaat gesteund werd. De Bruyn behaalde onverwacht veel stemmen, maar kreeg binnen de socialistische partij veel tegenkanting omdat hij een trotskist was en ter linkerzijde van de partij stond. 2 december 2022
Het Catalaanse labyrint Auteur Sarah De Vlam  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën Wie geregeld het tv-journaal bekijkt, herinnert zich ongetwijfeld nog de beelden: een onafhankelijksrefendum in Catalonië werd met geweld verstoord door de Spaanse Guardia Civil. Dat gebeurde op 1 oktober 2017, wanneer 2,2 miljoen Catalanen stemden over de vraag of Catalonië een onafhankelijke republiek moest worden. Het referendum was vooraf door het Spaanse Grondwettelijk Hof als ongrondwettelijk verklaard. Even daarna werd de Catalaanse Republiek eenzijdig uitgeroepen, maar Madrid sloeg ongemeen hard terug. 7 november 2022

10 van 28 recensies