Boekrecensies - 4 resultaten

Tussen verleden en toekomst Auteur Hannah Arendt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Paul Van Aelst Deze essays zijn herziene of uitgebreide versies van teksten die gepubliceerd werden tussen 1954 en 1963, soms met een andere titel. In het voorwoord bij deze uitgave licht Arendt de samenhang tussen de verschillende essays toe. 3 september 2023
Tussen verleden en toekomst Auteur Hannah Arendt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Nick De Clippel Hannah Arendt werd geboren in 1906 (overleden 1975), wat verklaart waarom Penguin in 2006 voor een jubileumuitgave van ‘Between Past and Future’ heeft gezorgd. Diezelfde uitgave wordt nu in vertaling uitgebracht, want Arendt is hot. Progressieven lezen haar graag omdat ze de totalitaire politiek fileerde en conservatieven houden van haar omdat ze, vaak tot verbazing van links, erg conservatief uit de hoek kan komen. 29 juni 2023
Het liefdesbegrip bij Augustinus Auteur Hannah Arendt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Paul Van Aelst Deze uitgave is een moderne bewerking van het proefschrift dat Hannah Arendt schreef in 1929 bij het beëindigen van haar filosofiestudie. De oorspronkelijke uitgave is zeer academisch en staat vol Latijn dat niet is vertaald omdat Arendt ervan uitging dat de geïnteresseerde lezer dit probleemloos kon lezen. In deze uitgave is het Latijn in de lopende tekst vertaald en ook de citaten van Augustinus zijn in vertaling opgenomen. 22 april 2023
Totalitarisme (met 2 PODCASTS) Auteur Hannah Arendt  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel Van Dinter In 1951 publiceerde Hannah Arendt (1906 - 1975) haar monumentale studie ´The Origins of Totalitarism´, het boek dat haar naam als politiek denker zou vestigen. Iets eerder had ze bij een bezoek aan Duitsland opnieuw Martin Heidegger en Karl Jaspers ontmoet. 31 maart 2021

4 van 4 recensies