Nathanaël Masselot
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 955 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

17 mei 2023 Doe en denk als Plato
Wijs, denker, filosofisch, rechtvaardig, moedig... Gebruik de filosofie van Plato als inspiratie om een betere versie van jezelf te worden.
Gedachtegoed van Plato
De filosofie van Plato heeft een sociale en politieke kant, dat wil zeggen dat de persoonlijke ontwikkeling te maken heeft met de relatie tot de anderen. Bovendien is er een ethische kant, die behandeld wordt in het eerste hoofdstuk.
Goed denken en goed doen - de ethiek
Moed, echte vriendschap, leeftijd, de waarde van plezier, dat zijn zo wat de onderwerpen die hier behandeld worden. Hoe dacht Plato erover en - heel belangrijk - hoe dacht Socrates erover, want Plato was een volgeling. Masselot gaat na hoe de Grieken in hun tijd daarover dachten, citeert een fragment uit de Dialogen en filosofeert dan hoe wij de opvattingen van Plato kunnen interpreteren. In de samenvatting lezen we dat Plato moed afwoog tegenover de zuiverheid van intentie en de doeltreffendheid van wijs betoonde moed. Op twee bladzijden (door een Griekse zuil geflankeerd) staan dan de bedenkingen van Plato én van de auteur en wat wij er in onze 21ste eeuw mee kunnen aanvangen. Ik citeer: "Een eerbetoon aan... alle mensen die niet bezwijken onder de druk van de heersende denkbeelden of gemakkelijke vooroordelen... en zich... ontplooien." Op dezelfde manier heeft de auteur het over vriendschap, leeftijd en de waarde van plezier.
Doe en denk in schoonheid - de moraal
Eer we ons verdiepen in moraal, gaat de auteur dieper in op "wat is wijsheid?" Plato ziet het als de bereidheid jezelf te leren kennen. Omdat Plato dikwijls het woord "ziel" gebruikt, is het nodig dat op p. 102 nader ingegaan wordt op wat ermee bedoeld wordt in de filosofie. Zielsverwanten worden aangetrokken door iets veel diepers dan de seksuele aantrekkingskracht. Onder de ronkende titel "Een korte existentiële test" vinden we een reeks vragen die in een damesblad niet zouden misstaan. De antwoorden geven inzicht in je standpunt tegenover de Liefde.
Echt doen en denken - kennis
Dit hoofdstuk begint met de dood en sterfelijkheid. Plato houdt zich intens bezig met de dood van Socrates, maar zijn filosofie is toch vooral een verheerlijking van het leven. Hij gaat ervan uit dat er een onsterfelijke ziel bestaat, maar hij dringt nergens zijn mening op. Hij stelt vragen en nodigt de toehoorder/lezer uit om zichzelf vragen te stellen. Dezelfde methode gebruikt hij om zich af te vragen wat opvattingen eigenlijk waard zijn: zijn ze een weerspiegeling van hoe we doen en denken? Masselot noemt de media en de sociale netwerken een mechanische reactie op de actualiteit en op onze denkbeelden.
Rechtvaardig denken en doen - rechtspraak en politiek
Is het aflossen van schuld nodig? Heeft het te maken met rechtvaardigheid? Hoe bestrijd je wraakzucht? Is een filosoof een goed bestuurder? Is de bedreiging van de democratie onvermijdelijk?
Besluit van Masselot
De filosofie van Plato (en van Socrates) verliest nooit het contact met de werkelijkheid. De wijsheid die Plato ons aanreikt en nooit opdringt, is een levenskunst. Hij heeft geen voeling met dogma's of met conformisme. Dogmatisch denken verhindert je om zelf na te denken en een conformist handelt niet uit eigen overtuigingen maar volgt de algemene opinie. Met Plato als leidraad probeert de auteur ons wijsheid mee te geven die in de praktijk kan worden gebracht: door na te denken over de dingen, zullen we misschien anders handelen en enkel doen wat we rechtvaardig vinden.
Mijn besluit
De tekeningen zijn grappig en luchtig. Ze staan in contrast met de inhoud waarin van humor geen sprake is. Enige filosofische aanleg kan helpen bij het vlot lezen van het boek, dat hier en daar zweverig overkomt. Dat Plato een groot filosoof was, staat buiten discussie. Dat het boek je doet nadenken is een pluspunt en dat iemand als Masselot je daarbij helpt is meegenomen.
Nathanaël Masselot is doctor in de filosofie, leraar en filotherapeut. Hij schreef eerder al een soortgelijk boek: Doe en denk als Nietzsche.
De filotherapeut geeft geen antwoorden. Hij stelt vragen. Hij begeleidt de andere op zijn zoektocht, stelt hem massa’s vragen, spoort hem aan om het probleem te vinden dat achter zijn klachten schuilgaat. Je denkvermogen gebruiken is toegang vinden tot je eigen vrijheid.

Gerda Sterk
Nathanaël Masselot
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies