Elke Geraerts
Willy Raats
Non-fictie
  • 3014 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

16 juli 2019 Authentieke Intelligentie.
Elke Geraerts (°1992) is doctor in de psychologie en verbonden aan verschillende universiteiten. Ze buigt zich in deze uitgave gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens bestaat. Over welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein?
De auteur beargumenteert imponerend waarom het hoog tijd is om te investeren in verbeeldingskracht, empathie en mentale lenigheid. Het boek geeft een visionair inzicht op onze nabije toekomst zoals Elke Geraerts zich dat voorstelt. De titel van het boek is uiteraard een parafrase op Artificiële Intelligentie.
De meningen over wat we van AI, robots en dergelijke vinden, zijn extreem verdeeld. Zélf vindt Geraerts die discussie bijzonder boeiend, maar ze waagt het niet zich erin te moeien… Wel stelt ze dat we ons brein beter kunnen gebruiken: de meeste mensen wenden maar een fractie van hun breinkracht aan.

Haar beroep is om mensen te tonen hoe ze hier reëel aan kunnen verhelpen. Een grote bezorgdheid ligt in de steeds snellere veranderingen in de maatschappij waarmee we geconfronteerd worden.
Creativiteit wordt meer en meer de onderscheidende eigenschap in de maatschappij. Zo kan de mens, door scheppen en herscheppen, de groeiende AI overtreffen.
Creativiteit wordt hier in essentie omschreven als het leggen van nieuwe verbindingen tussen verschillende netwerken in de hersenen. Daarbij werken de linker- en rechterhersenhelft met elkaar samen.
Dit boek is uiterst boeiend maar dient te worden gelezen met een kritische blik: de tekst bevat herhaaldelijk uitspraken die elkaar - letterlijk genomen - tegenspreken. Het beste is echter de conclusie: computers kunnen niet dromen!

Voorts is het werk geschreven in een klare, heldere taal en zodoende gemakkelijk te lezen. Er worden trouwens een groot aantal pasklare praktijkvoorbeelden gegeven om de besproken ideeën begrijpelijk toe te lichten. Zo komt onder meer computational thinking aan bod. Dat is leren problemen op te lossen door ze stap voor stap te ontleden zoals een computer dat doet met algoritmes. Maar minstens even belangrijk zijn soft skills zoals onder andere menselijke communicatie.
We moeten ons evenwel realiseren dat we ons in een transitieperiode bevinden waarvan het einde niet te zien is. Daarom ook is er geen zekerheid over hoe de verhouding tussen AI en authentieke intelligentie verder zal evolueren. Hier en daar in de tekst erkent de auteur dat ook, wat haar boek meer waarde geeft.
Geraerts stelt ook de intrinsieke vraag of we willen dat artificiële intelligentie ons leven overneemt. Precies op dié vraag wil ze met dit boek een antwoord formuleren, en haar antwoord is een eenduidig ‘nee’, want ons brein is “authentiek”. Het werk is overigens in zijn geheel interessant omdat het sterk aanzet tot zelfstandig denken.
Te noteren valt dat de auteur zich hoofdzakelijk richt op een meer belezen, intellectueel lezerspubliek. Toch is haar boek een aanrader voor iedereen die begaan is met de besproken problematiek. En wie is dat niet?
Elke Geraerts
Willy Raats
Non-fictie
-
_Willy Raats recensent
Meer van Willy Raats

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies