Greta Thunberg en Malena Ernman
Willy Raats
Non-fictie
  • 2473 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

17 september 2019 Ons huis staat in brand
De verdienste van de familie Thunberg is dat zij met dit boek in grote oplage en in verschillende talen, de ernst van de problemen uitdraagt die de hele mensheid bedreigen.
Een nadeel is dat het boek veel te lang is en soms tegenstrijdigheden bevat. Dat vermindert enigszins de impact en de overtuigingskracht van de gebrachte boodschap.
Dit boek bevat het niet eerder vertelde, zeer intieme verhaal van Greta Thunberg en haar gezin. Haar moeder, operazangeres Malena Ernman, beschrijft de moeilijke jaren van Greta als jong meisje die worstelde met depressies en eetstoornissen. Pas na vele medische onderzoeken werd bij haar een vorm van autisme (het syndroom van Asperger en ADHD) vastgesteld en behandeld. Gezien haar lamentabele toestand ging ze niet langer naar school. Dat was in 2014, Greta was toen 11 jaar.
Hoe Greta voor het eerst hoorde over klimaatverandering, hoe ze haar gezin overtuigde om hun levensstijl fundamenteel te veranderen en te vechten voor het klimaat en voor de toekomst van de aarde, wordt nuchter verteld. Dit is dus bovenal het verhaal over de crisis die ons allemaal omringt en beïnvloedt. De klimaat-broeikascrisis die ontegensprekelijk gaande is en die wij zélf hebben gecreëerd door onze manier van leven. Het is hoog tijd om deze crisis zichtbaar en bekend te maken, met de hoop dat ze overwonnen wordt, of minstens effectief gemilderd.
In augustus 2018 is Greta begonnen met haar schoolstaking voor het klimaat - eerst alleen, in Stockholm, en daarna op veel andere plaatsen in de wereld.
Zij stelt dat niet iedereen klimaatactivist hoeft te worden, maar het minste moet wel zijn dat we ophouden met zijn allen ons milieu en onze planeet actief te verpesten. Want we zijn bezig de tak waarop we allen zitten, af te zagen.
Het echte begrijpen van de inhoud van de duurzaamheidscrisis vergt van ons echter een gigantisch grote stap, en thans bevinden wij ons daaromtrent in een vacuüm, aldus Greta Thunberg en haar medestanders.
De privébelevenissen van het gezin Thunberg vullen een massa pagina’s in dit boek, weliswaar in betrekking tot de wereldproblemen. Beide worden hier verstrengeld.

Greta wil met haar acties uitdagen, onderzoeken en dingen achterhalen. Er wordt aangehaald dat de rijkste 10% van de wereld verantwoordelijk is voor de helft van alle uitstoot van broeikasgassen. De armste helft van de wereldbevolking is maar verantwoordelijk voor 10% van de totale uitstoot. De uitgave bevat ook andere verontrustende cijfers in verband met de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot.
In “scène 93” gaat het over begin en verloop van de nu overbekende schoolstakingen. Als 15-jarige trad Greta met haar oproep in de schijnwerpers, en betrad ze de podia. Het fenomeen van de schoolstakingen groeide en verspreidde zich doorheen West-Europa.
Greta wijst erop dat kinderen zonder stemrecht een boodschap uitdragen over hun toekomst waar de volwassenen niet echt mee begaan zijn. Willy Raats
Maar een heleboel specifieke oplossingen voorstellen is niet genoeg, betoogt Greta nog. Wat echt nodig is, zijn systeemveranderingen en een geheel nieuwe manier van denken en leven.
Decennia aan feitenkennis zijn helaas nog niet doorgedrongen in de maatschappij.
Dit hoogst actuele boek eindigt met de veelzeggende uitspraak “Het podium is aan jullie.”
Greta Thunberg en Malena Ernman
Willy Raats
Non-fictie
-
_Willy Raats recensent
Meer van Willy Raats

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies