Dick Kleinlugtenbelt
Willy Raats
Non-fictie
  • 2934 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

24 januari 2019 Moderne levenskunsten. De mens en de kunst van het leven.
Dit werk is het resultaat van trainingen, cursussen en lezingen die de auteur gaf over levenskunsten. Het is de ervaring van de auteur dat het eigen leven daarmee versterkt wordt, met zelfkennis als basis voor vorming en verandering.
Dit boek is het derde van een trilogie over levenskunst. Het voorwoord vermeldt de inhoud van de twee vorige boeken. Dit derde boek bespreekt een tiental actuele levenskunsten.

Het begint met een opdracht om het leven zinvoller te maken door verandering. De levenskunsten zijn daarvoor een inspiratiebron. In dit boek wordt beroep gedaan op praktische filosofie, die begint bij een ervaring eerder dan met een idee. Elk hoofdstuk eindigt met een reeks vragen en antwoorden.
Onze moderne samenleving wordt gekenmerkt door drukte en rumoer, haast en onrust. De vluchtweg naar stilte en rust moet men via levenskunst opzoeken in het dagelijks leven.
De auteur gebruikt de term “ziel” waar neutraler “geest” kan ingevuld worden, of nog beter het binnenste-innerlijk van de mens, waar het gevoel zit. In het Frans wordt “âme“ of “esprit“ als term gebruikt.
De kunst van het kiezen - het probleem met menselijke keuzes - wordt hier gedetailleerd uit de doeken gedaan. Ook de kunst van het genieten wordt uitvoerig besproken. Voor de epicuristen bijvoorbeeld zijn vriendschap en genot het hoogste goed. Geluk is in essentie de vervulling van alle behoeften
De auteur onderzoekt tevens indringend de verschillende vormen van emoties. Emoties laten zien hoe sterk we betrokken zijn bij onze omgeving. Hij leert ons dat “liefde” een complexe emotie is met vele gezichten. In een intermezzo gaat het nog over de eigenliefde, die zowel negatieve als positieve vormen kan aannemen.
Kleinlugtenbelt gaat ook diep in op het omgaan met tegenstellingen. De begrippen leven en dood zijn duaal gepaard; het ene is verbonden met het andere, maar toch gescheiden. Dat verband kan zowel lineair als cyclisch zijn.
De auteur brengt in zijn werk een verhelderend stappenplan om op zelfonderzoek uit te gaan.
Aan de dood wordt zelfs een volledig hoofdstuk gewijd. Het thema wordt in heel wat aspecten boeiend behandeld.

Daarna stelt de auteur de vraag: Wat is de filosofie achter de levenskunst?
Hij noemt levenskunsten vaardigheden die elk van ons kan ontwikkelen om het leven beter te maken, voor onszelf en voor onze omgeving.
Kleinlugtenbelt geeft tot slot een schematisch overzicht van de besproken levenskunsten in zijn boek.

Dit boek is uiterst interessant voor wie nader wil ingaan op het begrip levenskunsten.
Gelet op de zwaarte van de inhoud is het wel aangewezen om het boek met mondjesmaat te lezen.
De grote verdienste is gelegen in zijn geslaagde poging om aan te zetten tot zélf nadenken.
Sapere aude! pleitte Immanuel Kant al.
Dick Kleinlugtenbelt
Willy Raats
Non-fictie
-
_Willy Raats recensent
Meer van Willy Raats

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies