Skye C. Cleary
Lieven Vanhoutte
Non-fictie
  • 1206 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

1 december 2022 Wat zou Simone de Beauvoir doen?
Dit boek poogt Simone de Beauvoir te actualiseren en via een reflectie op haar persoonlijk leven zoekt Skye Cleary, een universiteitsdocente, antwoorden op hedendaagse filosofische levensvragen. Soms interessant, soms doet het denken aan het kleinburgerlijke, witte, intellectuele Amerika. Simone de Beauvoir leefde toch meer in de opstandige jaren ’68 in Parijs dan deze schrijfster. Maar de passages over Augusto Boal en filosofie in de gevangenis zijn heerlijke bladzijden.
Uiteraard is het uitgangspunt van het boek de filosofie van Simone de Beauvoir, meer bepaald hoe zou Simone over de hedendaagse vrouwenproblematiek en de gender/LGTB uitdaging bekijken? De schrijfster is Amerikaanse en ondergaat duidelijk de invloed en de rol van godsdienst in de Amerikaanse samenleving. Simone de Beauvoir was in de eerste plaats een schrijfster en bracht haar filosofische levensvisie door het schrijven van romans. De citaten uit deze werken vormen een uitstekende illustratie en verduidelijking van het ideeëngoed van Simone de Beauvoir, dikwijls in confrontatie met andere westerse filosofen zoals Kierkegaard, Kant en Marx. 
Discriminatie van de vrouw
Le deuxiéme sexe” en de economische positie van de vrouw worden in het eerste deel van het boek goed uitgelegd. Je wordt niet als vrouw geboren maar tot vrouw gemaakt. Dat komt in het eerste deel van het boek aan de hand van biografische elementen van Simone de Beauvoir voldoende aan bod. Maar ook de reacties van haar omgeving en de hedendaagse kritieken op de filosofe. In het tweede deel komen de begrippen zoals vriendschap, liefde en relaties bij de Beauvoir uitgebreid aan bod. Het hoofdstuk over moederschap is verwarrend en onduidelijk geschreven. De schrijfster zweeft heen en weer tussen de Beauvoir en haar eigen ervaringen.
Ouder worden
Simone de Beauvoir was haar tijd ver vooruit in de stukken die ze schreef over het ouder worden. Haar conclusie is dat we moeten aanvaarden dat we ouder worden en dat onze mogelijkheden verminderen. Zonder ons te laten beïnvloeden door de maatschappelijke context die oud worden gelijkstelt met lelijkheid of een beschamende toestand. Willen we gelukkig ouder worden dan moeten we de vrijgekomen tijd en ruimte vullen met nieuwe projecten, belangstelling houden voor de wereld om ons heen, blijven streven naar levensvervulling en authenciteit. Die vindt de Beauvoir in rebellie. De schrijfster gebruikt een nieuwe term: slactivisme. Dit is engagement dat je doet om er bij te horen, niet om de wereld te veranderen. Simone draait zich om in haar graf voor dergelijke begrippen.
Narcisme
Simone de Beauvoir stelde dat sommigen zichzelf saboteren door geliefden te verafgoden of zich onnadenkend in traditionele rollen als echtgenote te schikken. Anderen vergooien hun vrijheid door te knielen voor een geïdealiseerd beeld van zichzelf (narcisme) of voor een geestelijke macht zoals religie, astrologie of pseudowetenschap. Dit wordt versterkt door instrumenten als Facebook en Twitter. Deze passage lijkt me, in een geïndividualiseerde samenleving, een beetje een beperkte definitie. 

Lieven Vanhoutte
Skye C. Cleary
Lieven Vanhoutte
Non-fictie
recensent
_Lieven Vanhoutte recensent
Meer van Lieven Vanhoutte

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies