John Vandaele
Karel D'huyvetters
Non-fictie
  • 1461 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

2 december 2022 De melkboer en de geschiedenis.
John Vandaele (°1959) is journalist bij MO* en schreef naar eigen zeggen tien jaar aan dit boek. Het is dan ook een dikke turf geworden, bijna 500 bladzijden. Maar laat dit je niet afschrikken: het boek leest heel vlot. Dat komt vooral door de goed gevonden opzet: er is enerzijds het autobiografische verhaal van de auteur (zoon van de melkboer uit de titel), en anderzijds de meer algemene geschiedenis van onze tijd, zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die twee aspecten worden afwisselend in meestal vrij korte hoofdstukken behandeld.
Na zijn universitaire studies psychologie komt de auteur stilaan terecht in de journalistiek, eerst als freelancer, ook bij De Morgen. Zijn interesses zijn aanvankelijk vooral sociaal en lokaal, maar gaandeweg verruimt zijn horizon, en volgt hij de gebeurtenissen op wereldvlak, vooral inzake klimaat, de verhoudingen tussen Noord en Zuid, de ontwikkelingslanden, de nieuwe economieën, de islam, terreur… John Vandaele is een geëngageerd man, en een geëngageerde journalist. Hij brengt nauwkeurig en kritisch verslag uit van de vele bijeenkomsten (die hij vaak zelf ook bijwoonde) van de grote internationale organisaties over al deze onderwerpen, en citeert verstandig uit werkdocumenten en eindconclusies, en uit relevante literatuur. Dat gebeurt evenwel zonder te vervallen in jargon of al te lange of te theoretische uiteenzettingen, en dat is de grote verdienste van dit boek.
We worden op een bevattelijke, levendige manier herinnerd aan allerlei belangrijke gebeurtenissen, die echter meestal vrij snel vergeten worden onder de immense druk van de aanstormende actualiteit. Het is goed om samen met een bevoorrechte getuige terug te kijken en ons te realiseren hoe het vroeger was, en hoe en wanneer het veranderde. Het persoonlijke verhaal zal voor velen onder ons heel herkenbaar zijn en spreekt daardoor onmiddellijk krachtig aan. Maar aan de hand van dat individuele verhaal schetst de auteur ook de evoluties die zich hier bij ons in onze maatschappij hebben voorgedaan en tot op vandaag voordoen. Persoonlijke gebeurtenissen worden zo in een ruimer kader geplaatst, zoals wanneer de teloorgang van zijn huwelijk mede geduid wordt vanuit het meer algemeen sociologisch verschijnsel van het snel toenemen van het aantal echtscheidingen, of wanneer zijn eigen moeilijkheden om na zijn studies een plaats te vinden op de arbeidsmarkt blijken deel uit te maken van een meer algemeen economisch verschijnsel.
Het engagement van John Vandaele is duidelijk, en hij steekt ook niet onder stoelen of banken welke keuzes hij zelf maakt. Hij noemt zich een groene jongen, zijn sociale betrokkenheid is evident, zijn bezorgdheid om het klimaat niet minder. Het zijn echter de talrijke zeer evenwichtige en goed geïnformeerde hoofdstukken over de internationale economische en arbeidsverhoudingen die gaandeweg veel aandacht krijgen, en die een uitstekend toelichting vormen bij de snelle en soms ongrijpbare mondiale veranderingen die we meemaken.
Dit boek van John Vandaele is vooral aantrekkelijk door de meeslepende verhaaltrant, waarin het boeiende levensverhaal van een sterk betrokken persoon uitstekend gecombineerd wordt met diepgaande analyses en conclusies over het wereldgebeuren. Warm aanbevolen.

Karel D’huyvetters
John Vandaele
Karel D'huyvetters
Non-fictie
Karel D’huyvetters (°1946) legt zich toe op de geschiedenis van het atheïsme en het antiklerikalisme. Van hem verschenen Nederlandse vertalingen van de belangrijkste werken van Spinoza, met uitvoerige commentaren. Hij onderhoudt een website over Spinoza en een persoonlijke website.
_Karel D'huyvetters -
Meer van Karel D'huyvetters

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies