Boekrecensies - 3 resultaten

De vrolijke naturist. Filosoferen over schaamte en naakte levenskunst Auteur Floris van den Berg  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Johan Braeckman Floris van den Berg (°1973) is een veelzijdig en zeer productief schrijver en filosoof. Uit alles wat ik van hem las, leerde ik telkens veel bij. Dat geldt niet het minst voor zijn nieuwste boek, waarin hij een meer ongedwongen omgang met naaktheid bepleit. 23 maart 2021
Groen Liberalisme. Een urgent manifest. Auteur Floris van den Berg  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker De schrijver gelooft in een liberale wereld geregeerd door “het niet-schaden principe”: geen schade toebrengen aan anderen. Hij botst nochtans wel met “de ongemakkelijke waarheid” dat het economisch liberalisme blijkbaar leidt tot het toenemend benadelen van zekere groepen van menselijke dieren: onder andere vrouwen, homoseksuelen, politieke opponenten, etnische minderheden, gelovigen van niet-dominante religies, vrijdenkers, kinderen, gevangenen, mensen met een mentale of lichamelijke handicap, werklozen, excentriekelingen. 3 mei 2019
De olijke atheïst. Filosoferen over de waan van religie. Auteur Floris van den Berg  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Johan Braeckman De Britse filosoof Bertrand Russell schreef ooit in een van zijn talrijke boeken dat religie “een restant is van de kindertijd van onze intelligentie”. Religie, aldus Russell, zal vanzelf verdwijnen naarmate de mensheid meer beroep doet op de rede en de wetenschappen. 20 augustus 2018

3 van 3 recensies