Nick De Clippel
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 564 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

11 oktober 2023 Waarom Jezus van school werd gestuurd (en Mohammed ook)
Wie middels een overzichtelijk dun boekje wil weten hoe godsdiensten ontstaan en of die op school onderwezen moeten worden, die moet dit werk aanschaffen. Het is het derde boek in een reeks die wordt verzorgd door Kwintessens, humanistische denktank.
Nick De Clippel wil niemand overtuigen, hij wil wél doen nadenken: horen godsdiensten zoals christendom, islam, boeddhisme thuis op school of niet? Eer hij dat uitlegt, maakt hij ons duidelijk wat er bij migratie kan gebeuren. Ook is het van belang dat hij zich uit als een atheïst, al noemt hij zichzelf liever een "naturalist". Geloof staat voor overtuigingen die de gelovige moet aanvaarden en die niet "aanspreekbaar" zijn , terwijl de naturalist zijn standpunt zal veranderen als de bewijslast voldoende is. Kan een gelovige eisen dat de evolutietheorie op school verboden wordt en vervangen wordt door een bijbelse uitleg?
Hoe en waarom ontstonden religies en godsdiensten?
Hij spitst zijn uitleg toe op de drie grote monotheïstische godsdiensten. In een soort vogelvlucht volgen we hun ontstaan en dat kan niet zonder alle vormen van humor te gebruiken, want wie over hun geschiedenis nadenkt stuit op zoveel eigenaardigheden, dat je ze niet allemaal serieus kunt nemen. Ongeveer 90% van de wereldbevolking is gelovig, maar men gelooft overal wat anders en hoe minder belezen, hoe geloviger. Gelovigen hebben geen bewijzen nodig. De voornaamste reden om de meest ongeloofwaardige verhalen aan te nemen, zijn het gevolg van opvoeding en groepsinstinct. Evolutie zadelde ons ook op met het zoeken naar oorzaak, gevolg en doel. Omdat door gebrek aan kennis onze voorouders die verschrikkelijke aardbeving niet konden verklaren, schreven ze die toe aan de toorn van God.
Groepsgedrag leidt eerder tot oorlog dan tot vrede
De auteur had geen moeite om mij mee te nemen in zijn overtuigend verhaal. Geloof me(!), hij doet het zoveel beter dan ik. "Uitgedrukt in procenten van de bevolking vielen de meeste oorlogsslachtoffers die Europa ooit gekend heeft, niet in een van de twee wereldoorlogen met Duitsland, maar in de godsdienstoorlogen van de zestiende en zeventiende eeuw". Zeer overtuigend toont hij aan dat de school niet de plaats is voor het onderwijs van een religie, want dat is een particuliere kwestie. Godsdienstlessen moeten verdwijnen uit het programma. Op de schoolbanken zouden kinderen moeten kennismaken met een levensbeschouwing die uitgaat van het humanitaire en die democratie, tolerantie en burgerschap behandelt. Eventueel kunnen ze ook leren welke verhalen andere mensen als waarheid aannemen, zelfs en vooral als dat strijdig is met hun eigen sprookjes.
Voor de nablijvers
Het boek is opgevat alsof het een dag op school is. Het eerste hoofdstuk heet "De Bel" en het laatste is dus voor degenen die moeten nablijven. Dit hoofdstuk bevat een aantal titels en auteurs waar degenen die méér willen weten over dit onderwerp terecht kunnen. Maar ik herhaal: dit boekje geeft op een zeer onderhoudende wijze heel veel inzicht en toont aan dat het tijd is dat we Jezus van school sturen en Mohammed ook. 

Gerda Sterk
Dit boek werd eveneens besproken door Fons Mariën.
Nick De Clippel
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies