William Nordhaus
Sophia De Wolf
Non-fictie
  • 2283 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

26 mei 2021 Klimaatcasino. Risico, onzekerheid en de economie van een opwarmende wereld
We zijn aan het dobbelen om het klimaat en dat zal leiden tot verrassende uitkomsten die in bepaalde gevallen riskant zullen zijn. Toch zijn we volgens de auteur nog maar net het klimaatcasino binnengegaan en is er nog tijd om het te verlaten.
Het boek dateert van 2013 maar is nu pas vertaald. Is acht jaar wat betreft dit onderwerp veel of niet veel - ik weet het niet? Veel kans toch dat het ondertussen meer dan dringend nodig is dat we snel de uitgang nemen.

William Nordhaus won de Nobelprijs voor economie. Het is vanuit zijn perspectief, de economie, dat hij de klimaatverandering benadert. Het boek is bedoeld voor het brede publiek, maar dan toch wel eentje dat heel erg geïnteresseerd is in zijn grondige en gedetailleerde aanpak. Met zijn technische uitleg en de wetenschappelijke benadering focust hij nauwgezet en nuchter op de bedreigende problematiek. Nordhaus heeft zich uitstekend in de materie verdiept. Hij doet uit de doeken welke invloed economie heeft op het klimaat en omgekeerd. Gelukkig lardeert hij zijn betoog met relevante voorbeelden uit ons dagelijks leven. Pure wetenschap wordt in de context geplaatst en op die manier aanschouwelijk gemaakt. Niettemin vergt het een inspanning om steeds geboeid te blijven door de veelvuldige technische passages, grafieken en nieuwe begrippen.
Klimaatverandering staat voor een complexe reeks krachten die ontketend is als gevolg van de verhoogde concentratie van CO2 en andere broeikasgassen. De CO2 is de hoofdrolspeler in deze uitgave. De auteur beschrijft de wetenschappelijke, economische en beleidsaspecten ervan. Hij ziet drie benaderingen. We moeten er leren mee omgaan, we moeten inzetten op nieuwe en nog te ontdekken technologie, en matiging staat ook onontkoombaar op het programma. De schadelijke effecten liggen evenwel vooral ook buiten de conventionele markt, met name de stijging van de zeespiegel, de intensivering van orkanen, de verzuring van oceanen en het verlies aan biodiversiteit.

Nordhaus is in dit boek heel volledig. Hij beschrijft de maatschappelijke impact, de manipulaties, de publieke opvattingen en hoe die gestuurd worden. Hij wijst eveneens op de vallei des doods, dat is een niemandsland tussen de ivoren toren en de jungle van de markt. Prachtige ideeën uit het laboratorium overleven de overgang naar de markt niet omdat er niet genoeg geld kan gevonden worden.
De Amerikaanse hoogleraar is vooral ook realistisch. De mens brengt de planeet in gevaar, maar hij is ook in staat ongedaan te maken wat hij heeft aangericht. De uitdaging is echter niet alleen oplossingen zoeken en ze toepassen. Vooral het bekampen van de tegenstanders - de bewuste zaaiers van twijfel die het publiek proberen te verwarren om hun winsten te beschermen - zet een rem op een merkbaar positieve wending. De strijd voor het klimaat is dus ook vooral een strijd tegen het economisch nationalisme, het kortetermijndenken, partijenstrijd en economisch egoïsme.

En er is nog een staartje: er zijn bovendien de klimaatsceptici die de klimaatwetenschap niet serieus nemen. Veel mensen begrijpen ook niet wat er speelt. Wanneer zelfs presidenten het verband tussen kooldioxide en klimaatverandering ontkennen, dan is dat een groot gevaar omdat zij invloed hebben op de publieke opinie.

De mens draait in het casino volop aan het roulettewiel wanneer hij CO2 en andere gassen in de atmosfeer brengt. Het balletje zou in een gunstig zwart vakje terecht kunnen komen, maar ook in een ongunstig rood vakje, of misschien zelfs in de gevaarlijke nul of de dubbel nul. Directe actie is dus nodig om onze kostbare planeet te beschermen.
De auteur windt er geen doekjes om: de toestand is ernstig, maar nog niet hopeloos. Met dit boek zette hij in 2013 alle aspecten op een rijtje. De problemen en de oplossingen die wetenschap en economie te bieden hebben, heeft Nordhaus eerlijk en onpartijdig besproken. Klimaatwetenschappers hebben vooruitgang geboekt, het blijft alleen moeilijk om werkelijk tot een beleid te komen omdat er economische en politieke dimensies zijn.

Nordhaus droeg het boek op aan zijn kleinkinderen en hun generatie en hoopt dat zij in de toekomst kunnen vaststellen dat de huidige generatie uiteindelijk toch besloot om de gevaarlijke koers te verlaten en voor het pad van wereldwijde samenwerking te kiezen.
William Nordhaus
Sophia De Wolf
Non-fictie
Recensent
_Sophia De Wolf Vrijwilliger bij het Huis van de Mens Zottegem
Meer van Sophia De Wolf

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies