Boekrecensies - 14 resultaten

Neem mijn jeugd, die stierf vandaag Auteur Dannie ten Zweege  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Dannie ten Zweege koestert al een leven lang een fascinatie voor de cultuurhistorische aspecten van de dood. Ze raakte geboeid door de schrijver Alain-Fournier en vooral door zijn enige roman ‘Le Grand Meaulnes’ (1913) en gaf zelfs talrijke lezingen over de auteur en zijn boek. 24 oktober 2019
Omdat je een meisje bent Auteur Assita Kanko  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Assita is vijf jaar oud en woont op het platteland in Burkina Faso. Op een ochtend brengt haar moeder haar naar een verlaten huisje. Daar zitten drie oude vrouwen en enkele kleine angstige meisjes met tranen in de ogen. Kleine Assita weet nog niet wat haar te wachten staat, maar één ding is zeker: zij zal hier niet ongedeerd uitkomen. 5 augustus 2019
Zorg voor elkaar Auteur Jo Vandeurzen  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Voormalig CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen nam na de verkiezingen van 26 mei 2019 afscheid van de politiek. Zijn laatste mandaat was die van Vlaams minister van Welzijn en daar schreef hij nu een boek over. Geen memoires maar een uitgebreid relaas over het beleid dat de afgelopen tien jaar werd gevoerd en over de uitdagingen die de zorgsector nog wacht. 31 juli 2019
Barokke Stad. Antwerpen in de zilveren eeuw (1588-1713). Auteur Jan Lampo  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley De lezer krijgt in dit werkje een boeiend relaas voorgeschoteld over het wel en wee in de Koekenstad na de Val (of het Beleg) van Antwerpen in 1585. Door de blokkade van de Schelde, de levensader bij uitstek van de welvarende stad, kwam er een einde aan de Gouden Eeuw die van de Scheldestad de belangrijkste handelsmetropool van het Westen maakte. 24 mei 2019
De joden van Antwerpen. (herziene en geactualiseerde editie) Auteur Ludo Abicht  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Deze klassieker uit 1986 van auteur en filosoof Ludo Abicht ligt voor de vierde keer terug in de boekshop. Ditmaal weliswaar in een herziene en geactualiseerde versie. 10 mei 2019
Bushcraft. Over leven in de natuur. Auteur Mike De Roover  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Het concept ‘bushcraft’ is in de Lage Landen nog vrij onbekend. Er bestaat niet eens een geschikte Nederlandse vertaling voor deze uit Australië afkomstig Engelstalige term, die een breed scala dekt aan overlevingstechnieken die natuurtoeristen kunnen aanwenden om in de wildernis - specifiek de zogeheten ‘bush’ - met kennis van zaken te (over)leven. 29 maart 2019
Wat zegt de zaak? Auteur Rik Pinxten en Sylvia Traey  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Concertpianiste Sylvia Traey was vele jaren bevriend met Jaap Kruithof, de ethicus die in de jaren ’60 van de vorige eeuw bekendheid verwierf door zijn druk bijgewoonde voordrachten en televisieprogramma’s. Traey, die Kruithof vaak uitnodigde op haar huisconcerten, raakte gefascineerd door het werk van de moraalfilosoof en deelde zijn ongerustheid over de existentiële ‘knopen’ in het snelle tijdperk van individualisme, afbraak van solidariteit en van de verontrustende opgang van het identiteitsdiscours, dat ze nu, tien jaar na Kruithofs overlijden, terug onder de aandacht wil brengen. 27 maart 2019
Dikke Freddy in het zilver Auteur Erik Vlaminck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Dikke Freddy is naar eigen zeggen een marginale figuur die in 1993 begon met ronkende brieven te schrijven naar hoogwaardigheidsbekleders, politieke mandatarissen, bedrijfsleiders en instanties allerlei. Hij doet dit nog steeds verwoed en dwangmatig in de vorm van open lezersbrieven die eerst werden gepubliceerd in Alert (ALERT), een tijdschrift voor sociaal werk en politiek, dat later – toen het wereldwijd internet doorbrak – werd opgenomen op het webplatform Sociaal Net. 6 maart 2019
Odes Auteur David Van Reybrouck  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley In deze recente publicatie van de gelauwerde Vlaamse schrijver David Van Reybrouck brengt de auteur een eerbetoon aan het leven, waarbij de bewondering voor wat ons allen overkomt de rode draad vormt. 1 maart 2019
Een mens is maar een wandelaar Auteur Gaston Durnez  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Leo De Ley Gaston Durnez (90) behoort tot de weinige overlevende dagbladjournalisten in het Vlaanderen van zijn generatie toen kranten nog massaal werden gekocht en gelezen omdat ze naast de radio de enige bron waren die het publiek kon raadplegen om nieuws te vergaren. Dat gaf de gedrukte media een zekere status die vandaag wat verloren is gegaan. Kranten konden zich een uitgebreide redactie veroorloven met redacteurs die voldoende tijd en ruimte kregen om zich te specialiseren in de materie die hun door de hoofdredactie werd toegewezen. 4 januari 2019

10 van 14 recensies