Johan Detraux
Gerda Sterk
Non-fictie
  • 7976 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

2 mei 2022 Het verborgen gevaar. Sekten in België en hun infiltratie in de samenleving.
De orde van de zonnetempel. Transit naar Sirius: overtocht van de ontwaakten en onsterfelijken via de dood. Titel en ondertitel spreken voor zichzelf: sekten kunnen gevaarlijk zijn. Detraux zal uitleggen dat ze niet allemaal een dreiging vormen, maar dat er schrijnende voorbeelden zijn van sekten die het presteerden hun volgelingen de dood in te jagen, zogezegd voor hun eigen heil.
Jihadisten
Sinds 2014 zijn organisaties OCAD en de VSSE (Belgische Veiligheid van de Staat) vooral gespitst op jihadistische terreurdreiging en hebben ze de gevaren die sektarische ontsporingen meebrengen wat opzij geschoven. Detraux toont met talrijke voorbeelden aan dat die gerustheid niet terecht is. De klachten van slachtoffers van sekten worden helaas meestal geklasseerd door de parketten.
Gelaagde ervaringen
De auteur zal het niet hebben over financiën, maar over de psychologie die op de achtergrond speelt. Omdat hij behalve psychologie ook studies gedaan heeft over godsdienstwetenschappen en vooral vergelijkende godsdienstwetenschappen, kan hij aan ons uitleggen wat er zich achter de façades van de sekten afspeelt. Wat nóg belangrijker is in dit geval: hij is ooit lid geweest van de Getuigen van Jehova en is later hulpverlener geworden, zodat hij nu zijn wetenschappelijk inzicht als ervaringsdeskundige kan inzetten.
De Getuigen van Jehova
In hoofdstuk 1 omschrijft Detraux hoe hij tot deze sekte toetrad. Hij was bij de besten van zijn klas, dus het vooroordeel dat vooral domme mensen zoiets doen ontkracht hij meteen. Hij geeft psychologische duiding bij wat wél bijdroeg en lijst zelfs op wat persoonlijke, sociale en familiale risicofactoren zijn. Vanuit zijn eigen ervaringen kijkt hij naar, bijvoorbeeld, UFO-sekten. Dan legt hij uit hoe hij zich kon losmaken en hoe moeilijk dat voor hem was en is voor iedereen die zich wil laten "ontdopen".
Transit naar Sirius
In hoofdstuk 2 maken we kennis met de "Orde van de Zonnetempel", een luguber verhaal en niet het laatste. Het maakt duidelijk hoe vernietigend de denkbeelden van een sekte kunnen werken. Daarom werd in 1999 een Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties(IACSSO) opgericht, waarin Detraux zetelde van 2007 tot 2020. Andere hulpverlenende groeperingen volgden. Er werden wetten gestemd om bedrieglijke, manipulerende wervingsmethoden te  kunnen vervolgen.
Psychotherapeutische sekten
Dit zijn de moderne tegenhangers die zogezegd onmiddellijk een oplossing geven aan degenen die zoeken naar een beter psychisch en/of somatisch welzijn. Vooral Transcendente Meditatie (TM) heeft zoveel succes, dat degenen die toetreden er graag hoge prijzen voor betalen. Veel BV's en buitenlandse beroemdheden (o.a. Oprah Winfrey) zijn lid, maar een wetenschappelijke basis voor de claims is alsnog niet voorhanden.
De beruchtste is Scientology, die door Hubbard gesticht werd. Hij was een SF-schrijver die van fiction een fact maakte, veel volgelingen kreeg en schatrijk werd.
In België is een lange lijst "psychotherapeutische sekten of charlatans" actief.
De hel van Bekkevoort
Wij volgen het verhaal van Remco, die zich liet vangen door een zekere Drazen, die van zijn volgelingen absolute overgave eiste en ook nog kreeg. Dat geeft Detraux de kans om uitgebreider te spreken over "hersenspoeling".
Kinderen en sekten
Dit is een hoofdstuk dat je als lezer liefst zou overslaan. Inderdaad, als je één laag van de bevolking kunt hersenspoelen en misbuiken, dan zijn het kinderen. Het voorbeeld-verhaal speelt zich af in Oost-Vlaanderen in 1988 en het is niet opbeurend. Er wordt kinderen aangepraat dat er duivels in de geburen zijn die ze moeten uitdrijven. Angst is één van de grote overtuigingsmiddelen die  gebruikt worden om dingen te laten geloven en doen. Denk maar aan de angst voor de hel die de gelovigen van de Bijbelse godsdiensten werd aangepraat. 
Om indoctrinatie te illustreren, vertelt de auteur over de Primitieve Kerk van België.
Hoe geraak je ervan af?
Detraux is hulpverlener. Hij leerde wat er helpt, maar ook wat niet helpt. Hij heeft zelf ondervonden hoe moeilijk het was om de sekte los te laten en ook wat het kostte om daarna depressies en andere psychische storingen de baas te blijven. Deprogrammeren was een lange tijd in de mode, maar hielp niet en bovendien was het kostelijk.
Belangrijk is het dat men het vertrouwen wint van het sektelid, dan pas kan men proberen hem of haar te tonen dat wat ze hem/haar doen geloven nergens op slaat.
Hij eindigt met een apart hoofdstuk over radicalisering, hoe een persoon zo ver komt en welke strategieën degenen die de volgeling gaan misbruiken hanteren.
Er zijn bibliografische referenties, maar geen trefwoordenregister. 

Gerda Sterk
Johan Detraux
Gerda Sterk
Non-fictie
Lid van Humanistisch Verbond, VJV, SKEPP
_Gerda Sterk - Recensent
Meer van Gerda Sterk

_Van zelfde auteur

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies